Vicdan İle İlgili Kompozisyon

İnsanoğlu, yaşadığı süre zarfı boyunca birçok olayla karşılaşır ve olaylarla ilgili bazı kararlar alır. Bu kararlar kimi zaman iyi veya kötü, doğru veya yanlış kararlar olabilir. İşte vicdan da burada devreye girer, vicdan, insanın neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilme ve muhakeme edebilme yeteneğidir. Vicdan soyut bir kavramdır, gözle görülemez ve elle tutulamaz, ancak yaşayan her birey, olumlu ya da olumsuz şekilde bir vicdan sahibidir.

Vicdan, bir insanı güçlü kılabilen en büyük erdemlerden bir tanesidir. Vicdanlı insan hem toplum için, hem de kendisi için çok faydalıdır çünkü karar almadan önce bir düşünme süreci geçirir. Bu düşünme süreci içerisinde ise almak istediği kararın faydasını ve zararını tartar, kendisi için en iyi yolu değil de herkes için en iyi olduğu düşündüğü yolu seçer. Vicdanlı insan, verdiği kararlardan genellikle pişman olmaz, çünkü o kararı doğru olduğuna inararak vermiştir. Vicdanlı insan, iyinin ve kötünün ne olduğunu kolaylıkla ayırt edebilir, ve iyi olanı yapmaya çalışır. Vicdanlı insan, kendisi için ne istiyorsa herkes için de onu ister, adaletli davranır, bu yüzden gönlü her zaman rahattır. O güzel insanın canını sıkmaya hiç bir kötülük yetmez.

Vicdansız insanlar için ise bunun tam tersini söyleyebiliriz. Bu insanlar sürekli olarak kendi çıkarlarını düşündükleri için bir çok yanlışa düşerler, kendilerini diğerlerinden üstün görme eğiliminde oldukları için de düştükleri yanlışları hiç bir zaman farketmezler, bencil olurlar. Bu insanlar sevmek ve sevilmek ne demek hiç bir zaman bilmedikleri için, genelde kötülük yapmaya eğilimli ve mutsuz insanlar olurlar.

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.