Verem Savaş Eğitimi Haftası İle İlgili Yazı

Verem Savaş Eğitimi Haftası Hakkında Bilgi, Verem Savaş Eğitimi Haftası İle İlgili Yazılar

Verem Savaş Eğitimi Haftası

(Ocak ayının ilk pazartesi günü başlayan hafta)

İnsan sağlığını tehdit eden hastalıklardan biri de veremdir. Verem hastalığı, aşı tedavisi uygulanmadığı zaman ölüme neden olan bir hastalıktır,

Geçmişten günümüze kadar bu hastalık sebebiyle birçok in­san ölmüştür. Eskiden verem, tedavisi olmayan, girdiği eve bir kâ­bus gibi çöken, ocakları söndüren, insanları sevdiklerinden kopa­ran bir hastalıktı. Bu hastalığa yakalanan insanların bir daha kur­tulmaları imkansızdı.

veremsavasegitimihaftasi

Çok eskilerden beri insanların tanıdığı ve “ince hastalık” ola­rak da bilinen verem hastalığını verem mikrobu oluşturur.

Önceleri verem hastalığının tedavisi yapılamadığından has­talar ölüme terk ediliyordu. Verem hastalığının mikrobunu Robert Koch, 1882 yılında bulmuştur. Mikrobun bulunmasından sonra ve­rem aşısı geliştirilmiştir. Bu aşı, insanları verem hastalığından koruyucu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Aşının uygulanması sonu­cu hastalıktan ölümler azalmıştır.

Verem, kolayca bulaşan bir hastalıktır. Kalıtımsal değildir, Ve­rem hastası bir annenin çocuğu verem hastası olarak doğmaz, Verem hastalarının olduğu bir ailede büyüyen çocuk verem has­tası olur. Bütün bunlar verem hastalığının kalıtımsal değil, bulaşıcı olduğunu göstermektedir.

1920 yılından sonra, verem aşısının kullanılmaya başlanma­sıyla dünyada verem hastalığında bir azalma olmuştur. Ayrıca halkın bilinçlenmesinin ve röntgen cihazının kullanılmasının da hastalığın azalmasında önemi vardır.

Kurtuluş Savaşı’mızı çok zor şartlar altında kazanmıştık. Halkı­mız yoksul ve bitkindi. Ekonomik zorluklar nedeniyle hastalık yur­dumuzda hızla yayıldı. Bunun üzerinde 1923 yılında İstanbul’da Verem Savaş Dispanseri açıldı. Bir yıl sonra, 1924 yılında yine İs­tanbul Heybeli Ada’da “Heybeli Ada Sanatoryumu” açıldı. Pek çok gönüllü yurttaşımız verem savaş dispanserlerinde çalışmaya katıldı. Bu dispanserlerde halkımız verem taramasından geçirildi. Hastalığa yakalananlar tedavi edildi. Sağlıklı olanlara verem (BCG) aşısı yapıldı. Böylece hastalığın can almasının ve yayılma­sının önüne geçilmeye çalışıldı. 1930 yılında verem hastalığıyla savaş için Ankara’da, Bursa’da ve diğer bazı illerde yeni yeni dis­panserler açılarak veremle savaşa hız verildi.

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle verem, tüm dünyayı tehdit eden bir hastalık olarak ele alındı. İstanbul’da bir konferans düzenlenerek veremin önemli bir toplumsal sorun olduğu anlatıl­dı. 1948 yılında “Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği” kuruldu. Derneğin başkanlığına Dr. Tevfik Sağlam seçildi. Dr. Tevfik Sağ­lam, bu dernekte 15 yıl çalıştı. Çok önemli işler başardı.

1953 yılında yurt genelinde veremle savaş kapsamında yurt­taşlarımız verem taramasından geçirildi. Verem (BCG) aşısı kam­panyası başlatıldı. 1960 yılında köyde yaşayan vatandaşlarımızı verem taramasından geçirmek için gezici verem röntgen ve tarama ekipleri kurularak görev yapmaya başladı, illerdeki dispan­serlerin sayıları çoğaltıldı.

Veremle savaşta günümüzde büyük başarılar elde edilmiştir. Buna rağmen halkımızı verem hastalığına karşı bilinçlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle her yıl, ocak ayının ilk pazartesi günü başlayan hafta Verem Savaş Eğitimi Haftası olarak değerlendiril­mektedir,

Hafta süresince halkımız verem taramasından geçirilerek ve­rem (BCG) aşısı uygulanır. Televizyonlarda veremle ilgili filmler gösterilir. Broşürlerle, bildirilerle halkın hastalığa karşı bilinçlenmesi için çalışılır.

Okullarda da hafta süresince öğrencilerin hastalık konusun­da bilinçli olması için çalışmalar yapılır. Hastalıktan korunma yol­ları öğretilir, Hastalık hakkında bilgiler verilir, Konuyla ilgili film ve slayt gösterileri yapılır, Afişlerle, broşürlerle öğrenciler bilgilen­dirilip, hastalık hakkında aydınlanmaları sağlanır.

Verem Savaş Eğitimi Haftası ile ilgili yazı ve Verem Savaş Eğitimi Haftası ile ilgili bilgi hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

7 yorum

  1. çok guzel degil ama çok kotu de degil diger sitelerle ayni hicbir farklilik yok artik nasil meb sitesi ise anlayamadim yani adviyede olanlar yorum yazmasi itina ile rica olunur ;))

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.