Vakıflar Haftası İle İlgili Yazı

Vakıflar haftası hakkında yazı, vakıflar haftası ile ilgili yazılar

Bir hizmetin veya hayrın gelecekte de sürdürülmesini sağlamak amacıyla belli koşullarla ve resmî olarak bir kişi tarafından bağış­lanan paraya veya mülke vakıf denir, Vakıf olarak günümüze ka­dar gelip hâlâ insanlara hizmet veren çeşme, han, hamam, aşe­vi, cami, alışveriş merkezleri, köprü ve okullar vardır, Vakıflar, geç­mişin geleceğe taşınması ve yaşatılmasında önemli bir görevi ye­rine getirmektedir.

vakiflarhaftasi

Dayanışma, sosyal yardımlaşma, karşılıklı destek olma, mutlu ve üzüntülü günlerin paylaşılması insanlar arasında saygı, sevgi, birlik ve beraberliği geliştirir,

Türklerde eskilerden beri vakıf geleneği vardır, Bulgulara göre Uygur Türklerinde vakıflara rastlanmıştır, Selçuklu Devleti ve Os­manlı Devleti döneminde vakıf hizmetleri daha çok işlerlik kaza­narak hizmet vermiştir, Cumhuriyetin ilanından sonra da vakıflar
işlevlerini sürdürmüşlerdir. Ülkemizde 5 Haziran 1935 tarihinde çıka­rılan bir kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ülkemiz­deki vakıfların tümü bu genel müdürlüğe verilmiştir. Halen Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olan vakıf eserleri sayısı 7500 kadardır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu vakıf eserlerinin bakımı, onarımı ve kiralanması işlerini yapar, gelirlerini toplar. Toplanan bu gelir­lerle vakıf eserleri korunur, kimsesizlere yardım yapılır ve çalışan­larının maaşları ödenir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu gelirleri­nin yanı sıra devlet tarafınâan da parasal olarak desteklenmesi için bütçeden belli bir miktar ödenek ayrılmaktadır.

Vakıflardan ihtiyacı olanlara yardım edenler olduğu gibi, be­lirli amaçlarla, kendi alanlarında hizmet verenler de vardır. Türk Si­lahlı Kuvvetler Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Millî Eğitim Vakfı, Kalp Vak­fı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, TEMA Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı bunlardan bazılarıdır,

Vakıflara bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin barın­ma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılıksız giderilir, Düşkünlere, yoksullara açılan aşevlerinde karşılıksız yiyecek verilir. Sağlık hiz­meti sunan vakıflar da aynı görevi yerine getirir,

Tarihimizden günümüze köprü olan vakıflara sahip çıkalım. Hiz­metlerini sürdürebilmeleri için onlara yardım edelim. Vakıf eserleri­nin korunmasına yardımcı olalım. Hayırlı iş yapmanın en iyi yolu­nun vakıflara para yardımı yapmak olduğunu unutmayalım,

Vakıfların toplumun sosyal yaşamındaki öneminin insanları­mıza anlatılması ve yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi ama­cıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftası Vakıflar Haftası olarak kut­lanmaktadır, Bu amacı gerçekleştirmek için hafta süresince okul­larda öğrencilere vakıfların çalışmaları hakkında bilgiler verilir. Ko­nuyla ilgili konuşmalar yapılır, Afiş ve resimler asılır, Vakıf eserlerini tanıtan duvar gazeteleri hazırlanır, Çevredeki vakıflar ve vakıf eserlerine geziler düzenlenir.

Halkın vakıflara ve vakıf eserlerine dikkatlerini çekebilmek için de radyo ve televizyonlarda konu ile ilgili programlar sunulur,

Vakıflar haftası ile ilgili yazı hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.