Türemiş Sözcük Nedir Örnekler

Türkçe dili sondan eklemeli bir dildir bu nedenle de aldığı ekler hep sonlarda olur ve ilk hece genellikle kök isim ya da fiildir. Bu kökün sonuna ise kelimeye getirdiği anlamlara göre isimlendirilen çekim ekleri ya da fiil ekleri getirilir.

Türemiş sözcükler; isimden türemiş sözcükler ve fiillerden türemiş sözcükler olmak üzere ikiye ayrılır.

İsim ya da fiil köklerine ek ya da ekler geldiğinde eğer o kelimenin kökteki anlamı değişiyorsa ve kelime farklı bir anlama bürünüyorsa o kelimeye türemiş sözcük adı verilmektedir.

 1. İsimden Türeyen Sözcükler: Bu tür türemiş kelimelerde kök isimdir ve isim köklerinin sonlarına yapım ekleri gelir ve kök farklı bir anlama gelen kelimeye dönüştürülür.
  ÖRNEK: tuz-luk, odun-luk, akıl-sız-lık

  NOT: Bazen isim köklü bir fiile birden fazla yapım eki gelebilir. Örneğin; akıl-sız-lık
 2. Fiilden Türeyen Sözcükler: Bu tür türemiş kelimelerde kök fiildir ve fiil köklerinin sonlarına yapım ekleri gelir ve kök farklı bir anlama dönüştürülür.
  ÖRNEK: sev-gi, bak-ış, yat-ır, yat-ış

Yapım Eklerinin Özellikleri:

 • Yapım eki alırlar.
 • Yapım ekleri alan türemiş sözcükler yapım eklerinin ardından çekim ekleri de alabilir.
 • Cümle içinde gövde şeklinde bulunurlar.

Türemiş Sözcük Nedir Kısaca Sizlere Bahsettik. Yorumlarınızı Yorum Kısmından Bizlere Yazabilirsiniz. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.