Teknolojinin Ekonomiye Etkisi Nedir?

Teknolojinin Ekonomiye Etkisi Nedir?

Mezopotamya medeniyetlerinden biri olan Asurların karum adı verilen ticaret merkezleri kurduklarını 2. ünitede öğrenmiştiniz. Asurlu tüccarlar Anadolu’da bulunmayan veya çok az bulunan ürünleri Mezopotamya’dan kervanlarla getirip karumlarda satıyorlardı. Anadolu’da yaşayan insanlar ise karumlara gidiyor ve ihtiyaç duydukları ürünleri Asurlu tüccarlardan satın alıyordu. Böylece Anadolu’da yaşayan insanlar, ihtiyaçları olan ürünlere Mezopotamya’ya gitmeden ulaşabiliyordu. Tüccarların getirdiği ürünler bittiğinde ise aynı ürünü temin etmek için insanlar çok uzun zaman bekliyordu. Asurlar Mezopotomya’da az bulunan veya hiç bulunmayan ürünleri de Anadolu’dan Mezopotamya’ya götürüyordu. Asurlar yaşadıkları döneme göre oldukça yenilikçi uygulamalar yapıyorlardı. Ancak bir ürün tüccarlara sipariş edildiğinde ürünün insanlara ulaşması çok uzun zaman alıyordu. Çünkü tüccarların ürünü temin etmek için Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Mezopotamya’ya katırlarla gidip gelmeleri gerekiyordu. Bu da çok uzun sürüyordu. Günümüzde ürünler gemi, tır veya uçak gibi ulaşım araçları sayesinde bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabiliyor. Bir bölgeye gönderilen ürünler tamamen bittiğinde iletişim araçlarıyla sipariş veriliyor; ulaşım araçlarıyla birkaç gün içerisinde istenilen yere gönderilebiliyor. Telefon, televizyon, gazete, Genel Ağ gibi buluşlar; insanların iletişim olanaklarını artırmış, üreticiler hem ülke içinde hem de ülke dışında yaşayan çok sayıda tüketiciye ulaşma imkânı bulmuştur.

Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcının iletişim kurması gerekir. İletişim araçlarının gelişmediği dönemlerde insanların ticaret yapabilmesi için karşı karşıya gelmesi bir zorunluluktu. Ticaretin gerçekleşmesi için insanlar yüz yüze iletişim kurarlardı. Ürettikleri malları, uzun yolculuklar yaparak ihtiyacı olan kişilere ulaştırırlardı. Böylece alıcı ve satıcı arasında iletişim imkânı doğardı. Eski zamanlarda uluslararası ticaret, iletişim olanaklarının yetersizliğinden dolayı uzun zaman alırdı. Satılmak istenen ürünler katır, at ve deve gibi hayvanlarla ya da küçük gemilerle taşınırdı. Bu yöntemle az miktarda ürün, çok uzun zaman içinde bir yerden başka yerlere ulaştırılırdı. Bu durum büyük bir zaman kaybına sebep olurdu.

İletişim ve ulaşım teknolojisi, ticari faaliyetlerin daha hızlı ve daha etkin gerçekleşmesini sağlar. Örneğin bebek maması üreten bir firmanın yetkilileri ürettikleri malın tüketiciler tarafından bilinmesini ve kullanılmasını isterler. Televizyon, gazete ve Genel Ağ gibi iletişim teknolojilerinden yararlanarak bebek mamasının reklamını yaparlar. Ardından bebek mamasının hedef kitleye gönderilebilmesi için ulaşım teknolojisinden yararlanırlar. Ürettikleri ürünleri gemilerle, tırlarla veya uçaklarla satış noktalarına ulaştırırlar. Üretilen bir malın veya sunulan bir hizmetin ülkeler arasında satışı yapılırken de benzer süreçler yaşanır. Ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sağlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.