Selçuklu Devletinden Kalan Tarihi Eserler Nelerdir

Selçuklu Devleti döneminden kalma eserler; camiler, mescitler, medreseler, türbeler, kümbetler, külliyeler, tekkeler, zaviyeler, köşkler, saraylar, kervansaraylar, darüşşifalardır.

Camiler; Anadolu’da Türklerin ilk mimari eserleri camilerdir. Selçuklulardan kalma camiler; Konya ve Niğde’deki Alaeddin Camileri, Sivas ve Malatya’daki Ulu Camiler, Saltuklular Dönemi’nden kalan Ulu Camii, Mengüceklerden Divriği Ulu Camii, Kayseri Ulu Camii, Artuklulardan Mardin’de kalan Ulu Camiidir.

Mescitler; Selçuklu döneminden kalan mescitler tek kubbeli ve düz çatılıdır. Bu dönemden kalma mescitler; Konya’daki Küçük Karatay, Taş ve Sırçalı Mescitler, Harput’ta Alaca Mescit, Çankırı’da Taş Mescittir.

Medreseler; Günümüze kadar ulaşan Selçuklu medreseleri şunlardır: Sırçalı Medrese, Amasya Gök Medrese, Konya’da Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sivas’ta Gök Medrese, Şifaiye, Buruciye, Erzurum’da Çifte Minareli Medrese, Kayseri’de Hunat Hatun Medresesi, Kırşehir’de Caca Bey Medresesi.

Türbeler ve Kümbetler; Selçuklu döneminden kalan en önemli türbe ve kümbetler Divriği’deki Sitte Melik, Erzurum’daki Emir Saltuk, Kayseri’deki Melik Danişment Gazi, Erzincan Tercan’daki Mama Hatun kümbetleri sayılabilir. Bunların dışında Konya’da II.Kılıç Arslan Kümbeti, Kayseri’de Döner Kümbet, Kırşehir’de Caca Bey Kümbeti, Ahlat’ta Ulu Kümbet, Niğde’de Hüdavend Hatun Kümbeti, Anadolu Selçukluları dönemine ait kümbetler sayılabilir.

Külliyeler; Külliye, camiyle birlikte kurulan medrese, kütüphane, imaret, hastahane ve hamam gibi insaşarın tümüne denir. Selçuklu döneminden kalan külliyeler; Kayseri’deki Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri’deki Hacı Kılıç Külliyesi ve Divriği Külliyesidir.

Tekke ve Zaviyeler; Selçuklu döneminden kalma tekke ve zaviyeler; Konya’da Sırçalı Sultan Miskinler Tekkesi, Sahip Ata Hankahı ile Tokat’ta Sümbül Baba ve Hilavet Gazi zaviyeleridir.

Köşkler ve Saraylar; Selçuklular dönemine ait köşk ve saraylardan günümüze ulaşan çok azdır. Bunlardan bazıları Kayseri Kubadiye ve Kubadabat sarayları ile Alaiye Sarayı, Kayseri Haydar Bey Köşkü ve Hızır İlyas Köşkleridir.

Kervansaraylar; Selçuklu Döneminden kalma kervansarayların dünyada başka eşi yoktur. Bunlardan en önemlisi Alay Han’dır. Sultan Han, Alara Han, İncir ve Kırkgöz Hanları, Şarapsa Han, İshaklı Han, Hekim Han ve Ak Han o dönemden kalma kervansaraylardandır.

Darüşşifalar; Selçuklular döneminden kalma en önemli darüşşifa; Kayseri Gevher Nesibe Hatun darüşşifasıdır. Aksaray’da Alaeddin Keykubat, Divriği’de Turan Melek, Amasya’da Torumtay, Tokat’ta Muineddin Pervane dönemin diğer önemli darüşşifalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.