Sanayi İnkılabı Hakkında Kısa Bilgi

Sanayi inkılabı hakkında kısa bilgiler edinmek isteyenler mutlaka yazımız okumalılar.

Sanayi İnkılabı; Rönesans ve Reform olaylarının ardından Avrupa’da geliştirilen keşifler, buluşlar ve çalışmalar neticesinde endüstri sektöründe geliştirilen yeniliklere Sanayi İnkılâbı adı verilir.

Sanayi inkilabı; 18.yüzyılın ortalarında gerçekleşmiş ve bu tarihlere kadar ulaşmış büyük bir makineleşme hamlesidir. Sanayi devriminin ilk yıllarında buhar gücü ile faaliyet gösteren makineler icat edilmiştir. Üretim bu makineler ile yapılmaya başlanmıştır. Bu makineler sayesinde insana pek gerek kalmamıştır. Sanayi İnkılabını gerçekleşme sebepleri ise şunlardır:

– 16. yüzyıldan bu yana Avrupa’daki artan nüfus,
– Tarımdaki gelişmeler ve makineleşme,
– Tarımda insan gücüne olan ihtyiacın azalması nedeniyle köyden kente göçün artmasıdır.

Sanayi İnkılabı nedeni ile kent sanayisi için gerekli iş gücü arzı artmıştır. İnsanların yaşam kalitesi iyileşmiştir. Geçmiş dönemlerde lüks mal diye tabir edilen şeker, kahve, çay gibi mallar zorunlu mal olma yolunda ilerlemiştir. Orta sınıf ve alt sınıfların kolayca alabildiği ürünler olmuştur. İsanların tüketim mallarına olan talebi artmıştır.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.