Ölüm kalım (dirim) bizim için atasözünün anlamı ve kompozisyon

Ölüm kalım (dirim) bizim için atasözünün anlamı açıklaması nedir
İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de. Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı, ona göre davranmalı, dinin buyruklarını yerine getirmeli, bu dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan.

Ölüm kalım (dirim) bizim için kompozisyon:

acından kimse ölmemiş
kişi yoksul olabilir, işsiz ve parasız kalabilir ama aç kalmaz, mutlaka bir geçim yolu bulur.

*** aç gezmektense tok ölmek yeğdir
yoksulluk ölümden de beterdir.

*** aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır
yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.

*** ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür
insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

*** ağlama ölü için, ağla deli için
yakınlarından biri ölenin acısı zamanla küllenir ancak bir yakını deli olanın acısı hiçbir zaman dinmez.

*** ağlama ölü için ağla diri için
ölüp giden aslında dünyanın bütün dert ve sıkıntılarından kurtulmuştur onun adına üzülmek yersizdir, esas dünyada kalan ve onun sıkıntısını çekenler için üzülmek gerekir.

*** anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
insan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.

*** ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)
annenin acı sözü çocuğuna ağır gelmez.

*** at ölür, itlere bayram olur
değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar.

*** at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır
yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.

*** atın ölümü arpadan olsun
çok sevilen bir şey yapılırken veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa zor veya kötü şeylere katlanılır.

*** borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek
borçlu ve dertli bir biçimde yaşanılmaz; borçtan kurtulmanın yolu onu vermek, onulmaz dertten kurtulmanın çıkar yolu ise ölmektir.

*** borçlu ölmez, benzi sararır
borç kişiyi öldürmez ancak hasta edecek kadar üzer.

*** can çekişmektense ölmek yeğdir
bir işte çeşitli sıkıntı ve üzüntülerle karşılaşıp olağanüstü gayret harcamaktansa o işten vazgeçmek daha iyidir.

*** cins kedi ölüsünü göstermez
soylu kişi, acınacak kötü durumunu kimseye göstermez ve söylemez.

*** çengi ölüsü çalgı (daire, tef) ile kalkar
zevk ve sefa içinde ömür sürmüş bir kimse, en sıkıntılı günlerinde bile bu alışkanlığını bırakamaz.

*** deli deliden hoşlanır, imam ölüden
kişi, kendisine benzeyen veya yarar sağlayacağı kimseden hoşlanır.

*** dün öleni dün gömerler
bir üzüntü sürdürülmemeli, unutulmaya çalışılmalıdır.

*** dünya ölümlü, gün akşamlı
hiçbir durum sürekli değildir, her iyi durumun bir sonu vardır.

*** eden bulur, inleyen ölür
nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.

*** erkeklik öldü mü?
haksızlığa karşı koymak, mertlik göstermek gerekiyor.

*** eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir (düğündür)
bir kişinin uğradığı zarar kimi zaman bir başkası için çıkar kaynağı olur.

*** etme bulursun, inleme ölürsün
nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.

*** etme bulursun, inleye inleye ölürsün
nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.

*** gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz
her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.

*** gem almayan atın ölümü yakındır

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.