MEB Milli Eğitim Bakanlığı Tarihçesi Kısaca

MEB Tarihçesi, Milli Eğitim Bakanlığı Tarihçesi Kısaca Bilgi

Eğitim ve öğretimin bir ana merkezden kamu hizmeti şeklinde devam ettirilebilmesi fikri ilk defa II. Sultan Mahmut zamanında benimsendi. Maarif-i Umumiye Nezareti 17 Mart 1857’de kurulmasıyla birlikte eğitim ve öğretim hizmeti  Mekâtib-i Rüşdiye, Meclis-i Maarif-i Umumiye, Mekâtib-i Umumiye Nezareti isimli kuruluşlardan alındı.  Umumiye Nezaretinin hayata geçirilmesiyle beraber nazırlığa getirilen Abdurrahman Sami Paşa döneminde okullar üç seviye şeklinde ele alındı. Bunlar;

1) Sıbyan,
2) Rüştiye,
3) Mekâtib-i fünun-ı mütenevvia.

Ardından Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlanmış ve ve bir kurul halinde bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı işlevi gören Meclis-i Kebir-i Maarif kurulmuştur. Gayrimüslim ve yabancı vatandaşların eğitimine ilişkin yönetmelikler 1892 senesinde hayata geçirildi. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanının ardından, Maarif-i Umumiye Nezareti’nde büyük yenilikler yapılma kararı alındı. Tedrisat-ı İptidaiye diğer adıyla İlköğretim, Tedrisat-ı Taliye diğer adıyla Ortaöğretim, Mekâtib-i Hususiye diğer adıyla Özel Okullar oluşturuldu ve nezaretin merkez teşkilatlanmasına ilişkin kurumlaşmaya gidildi. Osmanlı Devleti’nin Maarif Nezareti ilk olarak İstanbul’da kurulmuş ve  Mayıs 192 yılında da  TBMM hükûmeti oluşturulunca Ankara’ya da açılmıştır.

mebeokul

Kurtuluş Savaşı sürerken iki eğitim bakanlığı mevcuttu. Bunlar; Ankara’da TBMM Hükümetinin Maarif Vekaleti ve İstanbul’da Osmanlı Hükümetinin Maarif Vekaleti’dir. 23 Nisan 1920 yılında TBMM kurulmasının ardından Hükümetin 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin  on bir vekaletinden biri şeklinde “Maarif Vekaleti” teşkilatlandı.

Kısa adı MEB olan Millî Eğitim Bakanlığının adı; 1923’ten 27 Aralık 1935 tarihleri arasında “Maarif Vekaleti”, 28 Aralık 1935 ve 21 Eylül 1941 tarihleri arasında “Kültür Bakanlığı”, 22 Eylül 1941 ve 9 Ekim 1946 tarihleri arasında “Maarif Vekilliği”, 10 Ekim 1946 yılından bu yana ise “Millî Eğitim Bakanlığı” olarak adlandırılmıştır. Ancak 1950’li dönemlerde bir ara tekrar “Maarif Vekaleti” olarak adlandırılsa da, 27 Mayıs 1960 tarihinin ardından günümüze kadar tekrar “Millî Eğitim Bakanlığı” olarak adlandırılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.