Komisyon Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır

Komisyon sözleşmesi nasıl yapılır, komisyon sözleşmesi nedir

Komisyon sözleşmesi, komisyoncunun üc­ret karşılığında, kendi adına ve vekillik veren hesabına yaptığı kıymetli evrak ve taşınır eşya alım-satımına ilişkin sözleşme. Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Aynca Türk Ticaret Kanunu’nda taşıma işleri ko­misyonculuğuna, Gümrük Kanunu’nda da gümrük komisyonculuğuna ilişkin hüküm­lere yer verilmiştir.

Komisyon sözleşmesi vekillik veren kimse ile komisyoncu arasındaki ilişkiyi düzenler. Sözleşmede komisyoncunun etkinlik konu­su ve koşullan, hak ve borçlan, üçüncü kişilerden elde edilen mal ve hakların komisyoncuya devir koşulları ve vekillik verenin komisyoncuya karşı borçları saptanır. Komisyoncu vekillik verene işin akışını bildirme, talimatına uyduğunu haber ver­me, gerekiyorsa eşyayı sigorta ettirme, kendisine gönderilen malın ayıplı olması durumunda bunu bildirme, malın bedeli konusunda vekillik verene bağlı olma gibi yükümlülükler taşır. Sözleşmeyi yerine ge­tirdikten sonra ücrete hak kazanan komis­yoncunun, yaptığı giderleri, faiz ve avansı alıncaya değin mal üzerinde hapis hakkı vardır. Sözleşme işin görülmesiyle sona erer. Aynca vekillik sözleşmesi hükümleri­ne dayanarak önceden de sona erdirilebilir.

Taşıma işleri komisyoncusu, ücret karşılı­ğında, kendi adına ve müvekkili hesabına eşya taşıtmayı uğraş haline getirmiş kimse­dir. Gümrük komisyoncusu, eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemlerini eşya sahibine vekillik etmek yoluyla izleyen kimsedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.