Kiraz Nereye Bağlı

Kiraz Nereye Bağlı, Kiraz Nerenin İlçesi

Kiraz, Ege Bölgesi’nde, İzmir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezidir. Yüzölçümü 533 km3 olan Kiraz ilçesi kuzey ve doğuda Manisa ili, güneyde Aydın ili ve Beydağ ilçesi, batıda da Ödemiş ilçesiyle çevrilidir.

İzmir ilinin en doğusunda yer alan ilçe topraklarının kuzey kesimini Bozdağlar’ın, güney kesimini de Aydın Dağlarının doğu uzantıları engebelendirir. Bozdağlar’dan çı­kan küçük akarsuların birleşmesiyle oluşan Küçük Menderes Irmağı, ilçe topraklarında kuzey-güney doğrultusunda akar. İlçe top­raklarının ortasındaki verimli düzlük, Kü­çük Menderes Ovasının en doğudaki parça­sıdır.

İlçe ekonomisi tarıma dayanır. Başlıca bitkisel ürünler patates, tütün, arpa, buğ­day, pamuk, soğan ve mısır ile incir, zeytin ve üzümdür. Dağlık kesimlerde hayvancılık yapılır.

Antik Çağda Koloi adıyla anılan yerleşme Osmanlı döneminde Kelez ya da Keleş adını aldı. Cumhuriyet döneminde Öde­miş’e bağlı bir bucak merkezi olan Keleş, 1948’de Kiraz adıyla ilçe merkezi yapıldı. Kasaba, il merkezi İzmir’e 141 km uzaklık­tadır.

Kiraz Belediyesi 1948’de kurulmuştur. Nü­fus (1990) ilçe, 41.247; kasaba, 7.850.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.