Kantilasyon Nedir (Cantillation)

Müzik terimi olan kantilasyon nedir

Kantilasyon, İngilizce cantillation. mü­zikte, dinsel törenlerdeki kutsal metinlerin, sözcük aksanları, noktalama imleri, vurgu belirteçleri olarak tasarlanmış olan işaretle­rin kılavuzluğunda belli bir ses ve makamla okunması. Ekphonetik (ünlemeli) adıyla bilinen bu işaretlere, 7-9. yüzyıllar arasında gerek Yahudi, gerekse Hıristiyan (Sürya­ni, Bizans, Ermeni, Kopt) el yazmalarında rastlanır. Başlangıçta metinlerin nasıl oku­nacağını açıkça göstermek amacıyla ortaya atılan işaretler, zamanla şarkıcının çeşitli melodi formüllerini anımsamasına yardımcı araçlar olarak benimsenmiştir. Dolayısıyla da bunların yorumlanması, melodi formül­lerinin içinde iletildiği sözlü gelenek konu­sunda bilgi sahibi olmaya bağlıdır. Bugün kantilasyon hemen hemen yalnızca Yahudi ibadetiyle sınırlıdır. Kitabı Mukaddes metinlerinin kantilasyonunun İbrani tapınak ayinlerinin önemli bir parçası olduğu sanılmaktadır. Bunlar sina­goglarda daha sonra benimsenmiştir. Günü­müzdeki işaretler sistemi (teamim) Tora’nın geleneksel İbranice metnini kaleme alan Taberiyeli Masoretler arasında gelişmiştir ve ilk zamanlardaki Bizans dinsel ezgisinin ekphonetik sistemiyle arasında güçlü bir benzerlik vardır. Bundan önceki iki siste­min biri Babillilerin (6-7. yy), öbürü de İlk-Filistinlilerindi (5-6. yy). Her ikisi de amacı tam olarak karşılamıyorsa da içerdik­leri işaretlerin temsil ettiği müziksel motif­ler çok daha eskilere dayanıyordu. Gerek kullanılan melodi modları, gerekse melodi formülleri bakımından, işaretlerin yorumunda, Yahudi dinsel tören müziğinin üç ana geleneği (Doğu, Sefardi ve Aşkenazi) arasında oldukça büyük farklar vardır. Buna karşılık, önemli noktalarda görülen birkaç benzerlik de ortak kökene işaret eder.

Bu geleneklerden her biri içinde belli bir işaretle özdeşleşmiş melodi formülünün yo­rumu Tevrat’ın kitaplarıyla birlikte değişir. Her kitabın kendine özgü bir melodi modu vardır; bu, melodilerin çevresinde dönendiği notaları ve aralıkları belirler. İki değişik modda söylenen bir ezgi motifi, kendi ana biçimini korumakla birlikte, kullanılan dar ya da geniş aralıklar ve daha başka ayrıntı­lar bakımından değişiklik gösterir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.