İslam’da Bilgi Kaynakları Hakkında Bilgi

Aşağıda İslam’da bilgi kaynakları hakkında bilgi kısaca olarak ele alacağız.

İslam, Allah katında tek din ve son din olarak indirilmiştir. Peygamber a.s.’a Kur’an-ı Kerim’in vahyedilmesiyle birlikte İslam yayılmaya başlamıştır. İnsanlar, Allah’a ve Peygamber a.s.’a iman ederek İslam dinine girip Müslüman olmaya başlamışlardır.

İslam’ın temel bilgi kaynakları bulunmaktadır. Bunlar; Kur’an-ı Kerim ve Peygamber a.s.’ın hadisleri olarak bilinmektedir. Ayet ve sahih hadisler, İslam dini için ana ve temel bilgi kaynakları olarak ele alınmaktadır. Ardından bu merkezde kelam, tefsir, fıkıh, siyer, hadis alanında yazılan eserler temel bilgi kaynakları olarak kullanılmaktadır. İslam son ve tek din olarak Müslümanların takip etmesi gereken tek ana kaynak olarak vahyi ortaya koymuştur.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.