İmam Maturidi Kimdir

Hanefi mezhebinin imamlarından olan İmam Maturidi’nin kim olduğunu kısaca sizlerle paylaşacağız.

İmam Maturidi’nin gerçek ismi; Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed Matüridî’dir. Hanefi mezhebini kabul getmiş kişilerin imamıdır. Aslında bu mezhep Matüridilik mezhebi şeklinde de bilinmektedir.

İmam Matüridi, Özbekistan Cumhuriyeti’nin Semerkand şehri civarında bulunan Matüridi mahallesinde dünyaya gelmiştir . Yaşadığı yer itibariyle Türk kültürlerini benimsemiş bir Türk din adamıdır.

İmam Matüridî, Ebu Hanife’nin başlattığı çizgide ilerlemiş ve son nefesine kadar bu çizgiden dönmemiştir. İmam Maturi’dinin doğum tarihi bir rivayete göre Miladî 863, ölüm tarihi ise Miladî 944 yılıdır. İmam Maturidi’nin yakın zamanda 2005 yılında kabri türbeye çevrilmiştir

İmam Matüridî’nin önderi olduğu mezhebe dair en geniş bilgi kaleme aldığı Kitabüt- Tevhid’dir. Maturidi mezhebi, ehlisünnet mezheplerinden akla ve bilime en çok ihtimam gösteren mezheptir. Bu mezhep günümüzde Hanefi mezhebi olarak bilinir. Hanefi mezhebi, Maturilik görüşlerini benimsemiştir.

İmam Maturidi’nin başlıca eserleri ise şunlardır;

1. Kitab-üt-Tevhid: Bu kitap, batıl inançların ve sapık fikirlerin ne denli yanlış olduğunu ele alır. Aynı zamanda Ehli sünnet itikadını en güzel şekilde açıklar. Beyrut’ta 1870 yılında yayınlanan bir eserdir.

2. Te’vilat-ül-Kur’an: Yazma halinde birçok kütüphanede bulunan tefsir benzeri kitaptır.

3. Reddü Evail-il-Edille lil-Ka’bi ve Beyanü Vehm-il Mutezile: Mutezileyi reddeden ve gerekliliklerinin yanlış olduğunu anlatan bir eserdir.

4. Er-Reddü ala Usul-il-Karamita: Karamita fırkasının yanlışlığını vurgulayan bir eserdir.

5. Reddu Kita b-il-İmame li Ba’zir-Revafıza: Eshab-ı kirama düşman olanların ne denli yanlış olduğunu anlatan bir eseridir.

6. Kitab-ül-Makalat fil-Kelam: Kelam ilmini anlatan bir eseridir.

7. Me’haz-üş-Şer’iyye: Fıkıh ilmini anlatan bir eserdir.

8. Kitab-ül-Cedel: Usul-i fıkıh ilmini anlatan bir eserdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.