İletişim Nedir İletişim Türleri Nelerdir

İletişim nedir kısaca tanımı yapacağız, ardından iletişim türleri nelerdir açıklamasını yapacağız.

İletişim: Kişilerin duygu, düşünce yada bilgilerini herhangi bir yolla başkasına transferine iletişim denir.

İletişimde kişinin konuşma şekli , kullandığı kelimeler , beden dili , jest ve mimikleri, ses vurgusu önem taşır.

Empati Kurma:İletişim kurduğumuz kişinin gözünden dış dünyayı tanımlamak görmek demektir.Başka bir ifadeyle kendimizi karşımızdakinin yerine koymaktır.İletişimin olmazsa olmazı karşıdakine söz hakkı tanımak onu dinlemektir.

Diğer  İletişim Biçimleri ;

1- Sözlü İletişim:Birebir diyaloğa dayanan iletişimdir.

2-Yazılı İletişim:Karşılıklı yazma yoluyla kurulan iletişimdir.

3- Hareketlerle İletişim: Jest , mimik ve el hareketlerimizi kullanarak kendimizi anlatmaya dayanan iletişimdir.

Etkili iletişim kurabilmek için yapılması gerekenler

 • İnsanın kendini tanımaya çalışması
 • Kendi düşüncelerini karşı tarafa doğru aktarabilmek
 • Karşıdaki insanı iyi bir şekilde dinlemek
 • Karşımızdakinin dünyasından etrafa bakabilmek onu anlamaya çalışmak
 • Dışarıya karşı iyi niyetli ve hoşgörülü olmak
 • Etrafındakilerin eleştirilerini gözardı etmemek o doğrultuda yenilenmek
 • Karşıdakiyle göz teması kurabilmek kendini dinletebilmek

İyi dinleyende olması gereken özellikler

Tüm odak noktası karşısındaki olmalıdır.

Sorması gereken bir şey var ise konuşmacının sözünün bitmesini bekler.

Konuşmacıdan gözünü ayırmadan ilgiyle dinlediğini göstermesi

Karşısındaki dinlerken hiçbir şeyin aklını kurcalamasına izin vermez.

Konuşmacının fikirlerini benimsemese de onu yargılamadan dinlemeye devam eder.

Konuşmacının duygularını fikirlerini anlamaya çalışır.

Konuşmacıyı dinlemekten başka hiçbir işle uğraşmaz.

Konuşmacının anlattıkları dışında hal ve hareketlerindeki mesajları da almaya çalışır.

Konuşmacıyı anladığını dinlediğini gösteren onay cümleleri söyler.

İletişimde karşılıklı yapılan yanlışlar

– Karşıdakine emir vererek konuşmak

– İsteğini tehdit ederek yaptırmaya çalışmak

– Konuşurken konunun dışına çıkmak

– Karşıdakinin hoşlanmayacağı isimler takmak

– Karşıdakine güvenmemek

–  Karşıdakinin isteği dışında öğüt vermek

– Karşıdakini yersiz eleştirmek

– Karşıdakini anlayıp dinlemeden peşin yargılamak

–Karşıdakini dinlemeden yapmadığı bişeyle suçlamak

– Karşıdaki kişiyi küçük görüp alay etmek

KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimi bazı teknolojiler kullanarak ulusal bir biçime dönüştürmeye  “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir. Kitle iletişim araçlarının hedefi ; Haberleri olayları yenilikleri düşünceleri en kısa sürede ulusa yaymaktır.

En önemli kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsizdir. Eski çağ da ise bunların yerine duman, posta güvercini, davul vardı.

-Kamuoyu: Ulusla ilgili bir konuda halkın nabzını tutmaya düşüncelerini almaya kamuoyu denir. Kamuoyunu almada kitle iletişim araçları önemli bir yere sahiptir. Çünkü geniş kitlelere çok hızlı ulaşabilmektedir.

Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması

 • Ülke Eşitliği ve vatandaşların özgürlük fikirlerinin yaygınlaşmasına
 • İnsan haklarına saygılı olunmasına
 • Yurt ve evrensel barışının korunmasına
 • Demokrasinin gelişmesine
 • İnsanların eğlenmelerine
 • İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.

TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu); Türkiye’de halkı eğitmek, gündemi yakından takip etmelerine yardımcı olmak, halkı neşelendirmek  için kurulan kurumlardan biridir. TRT’nin çalışmalarına ilk kitle iletişim aracı Radyoyla başladı. TRT programları, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma konusunda halka örnek olmaktadır.

6 Mayıs 1927 yurdumuzda ilk radyo yayınları başladı.

18 Ocak 1937’de Atatürk’ün emri ile Ankara radyosu yayınına başladı.

1 MAYIS 1964 TRT kuruldu. İlk genel müdürü Ayhan ÖZTRAK oldu.

31 Ocak 1968‘de TRT Ankara televizyonu deneme yayınlarına başladı.

1 Temmuz 1984‘te TRT televizyonu programlarının tümü renkli ve stereo olarak yapılmaya başladı.

İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğru yerde aramaktır.

İletişim türleri, iletişim nedir hakkında bilgi verdik.

25 yorum

 1. Süper Yazmışsın 100 alır bunu yazsak Alıntı bile olsa bulmamızı kolaylaştırıyor alıntılar alıntı yapmasalar 1 şeyi bulamazdık şimdiden teşekkürler yarın ödevi vericem

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.