Hititlerde Yıllıklara Verilen Ad

  • Hititler Orta Anadolu bölgesinde Kızılırmak dolaylarında kurulmuştur. Başkenti ise Hattuşaş’tır.
  • Suriye’nin büyük bir kısmını ve Mezopotamya’yı ele geçiren Hititler, M.Ö 1200 senesinde Asurlular tarafından Mezopotamya’ya mağlup edilmiştir.
  • Başta feodal bir devlet olan Hititler daha sonrasında ise merkezi otoriteyi güçlendirerek Anadolu bölgesinde ilk siyasi birliği sağlamışlardır.
  • Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını Mısırlılar ile Hititliler arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmada Hitit Kraliçesinin de imzası vardır bu durum da kraliçenin devlet işlerinde söz hakkı olduğunu bizlere göstermektedir.
  • Hititlerde kralın yanında soylulardan meydana gelen bir danışma meclisi yani Pankuş Meclisi bulunuyordu.
  • Kraldan sonra kraliçe devlet işlerinde en yetkili kişiydi ve bu kraliçeye Tavananna adı veriliyordu.
  • Hititler çok tanrılı dine sahip olduklarından dolayı Bin Tantı İli adı verilmiştir.
  • Hitit kralları yaptıkları işleri doğruları ile yanlışları ile yani tarafsız olarak yazarlardı ve Tanrıya hesap vereceklerini düşünerek Anal adı verilen yıllıklar tutarlardı.
  • Hititlerde toplum sosyal tabakalardan meydana geliyordu.
  • Tımar Sistemini Anadolu bölgesinde ilk kez Hititler kullanmışlardır.

Hititlerin Özellikleri Madde Halinde Sizlere Hazırladık. Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bizlere Yazın. 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.