Gülşehir Nerede

Gülşehir Nerede, Gülşehir Nereye, Gülşehir Nerenin İlçesi

Gülşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde, Nevşe­hir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 931 km2 olan Gülşehir ilçesi kuzeyde Hacıbektaş, doğuda Avanos ilçele­ri, güneyde Merkez ilçe ve Acıgöl ilçesi, batıda Aksaray, kuzeybatıda da Kırşehir illeriyle çevrilidir.

Kızılırmak Vadisinin iki yanında yer alan ilçe topraklan 850-1.250 m yüksekliğindeki dalgalı düzlüklerden oluşur. İlçeyi doğu- batı doğrultusunda geçen Kızılırmak, Gül­şehir yöresinde vadi tabanını iyice genişle­terek, yaklaşık 12 km uzunluğunda ve 2-4 km genişliğinde verimli bif ova oluşturur. Kızıhrmak’a kuzeyden ve güneyden çoğu yazın kuruyan kollar katılır. Açıksaray çev­resinde Göreme Vadisindekilere benzer peribacalarına rastlanır.

Doğal yapının elverişliliği nedeniyle, tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları oldukça gelişmiştir. İlçede yetiştirilen başlıca tarla ürünleri buğday, şeker pancarı, arpa, pata­tes ve soğandır. Yaygın biçimde bağcılık yapılır, kavun ve karpuz yetiştirilir. 1984’te ilçenin üzüm üretimi 39 bin tonun üzerin­deydi. Kızılırmak boyundaki ovada turfan­da sebzecilik yapılır. Az miktarda çavdar, elma, armut ve baklagiller de yetiştirilir. Hayvanlardan en çok koyun ve sığır besle­nir. İlçedeki başlıca sanayi kuruluşları şarap imalathaneleri ile un, Kızılırmak koyundaki tuğla ve kiremit fabrikalarıdır. Kapa tuzlası, Türkiye kayatuzu üretiminin önemli bir bölümünü karşılar. İlçe topraklarında barit ve linyit yatakları vardır. Kızılırmak boyun­daki ağaçlık ve kumsal mesire yerleri ile Gümüşkent (eskiden Salanda) içmesi ilçe­nin ilgi gören yöreleridir.

Gökçetoprak köyünde bulunan Hitit kaya yazıtı, yöredeki yerleşimin çok eskiye indi­ğini ortaya koyar. Bizans döneminde Zoropassos olarak anılan bugünkü ilçe merkezi, Osmanlı döneminde Arapsun adını aldı. 18. yüzyılda burada doğmuş olan Karavezir Seyyid Mehmed Paşa zamanında adı Gülşe- hir olarak değiştirildiyse de çok geçmeden Arapsun adına dönüldü. 19. yüzyıl sonların­da Konya vilayetinin Niğde sancağına bağlı bir kaza olan Arapsun’a 1948’de yeniden Gülşehir adı verildi. Nevşehir 1954’te il yapılınca Gülşehir Niğde’den ayrılarak Nevşehir’e bağlandı.

Kızıhrmak’ın güney kıyısında yer alan Gülşehir kasabası, Kırşehir-Nevşehir kara­yolu üzerindedir. Bu yolla il merkezi Nevşe­hir’e 19 km uzaklıktadır. Kasabada birçok oto tamir atölyesi vardır. Irmak kıyısında yürütülen tuğla-kiremit üretiminin yanı sıra yörede oldukça canlılık kazanan turizme yönelik çanak ve çömlek benzeri hediyelik eşya yapımı da gelişmektedir, ilçedeki en önemli tarihsel yapıtlar Gökçe­toprak köyündeki Hitit kaya yazıtı, Zeus kabartması, Ovaören köyündeki kaya kilise ve şapel-ile yeraltı kenti ve mağara barınak­larıyla ünlü Açıksaray kalıntılarıdır. İlçede­ki Osmanlı yapılan ise Aşçıbaşı Süleyman Ağa’mn 1715’te yaptırdığı Aşçıbaşı Camisi ile Karavezir Seyyid Mehmed Paşa’nın 1779-80 yıllarında yaptırdığı Karavezir Kül­liyesi^), Bayraktar, Sipahi ve Beyler çeş­meleri, özgün yapısıyla ayakta olan ve yazıtından 1293’te yapıldığı anlaşılan Kızıl- kaya köyündeki cami, 13. yüzyıl yapısı olduğu sanılan Tuzköyü’ndeki yıkık Taşcami’dir.

Gülşehir Belediyesi 1877’de kurulmuştur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.