Fiziki Gerçeklik

FİZİKİ GERÇEKLİK (Sosyoloji)

Toplumsal hayat yaşayan insanlar, belli bir tabiat parçası üzerinde yerleşmek zorundadır. Toplumun yerleştiği bu alan coğrafi çevresini oluşturur. Dağlık, ovalık, ormanlık oluşu, denize yakınlığı, uzaklığı toplumu etkiler. Fiziki gerçeklik tabiat ka­nunlarına bağlıdır. Fiziki gerçeklik, toplum­ların tabiatla olan ilişkilerini oluşturur, insa­noğlu, fiziki çevresine uyum sağlamak zorundadır.

Eskimolar soğuktan korunmak için, ekvatorda yaşayan insanlar sıcaktan korunmak için önlemler almak zorundadır­lar. İnsanoğlu, teknik bilgisiyle tabiatı en güzel yaşanacak bir yerleşim alanı olarak düzenleyebilir. Fiziki gerçeklik insan ka­rakterini de etkiler. Dağlık bir yerde yaşa­yan insan karakteri ile deniz kenarında ya­şayan insan karakteri arasında farklılıklar vardır. Yaşamaya en elverişli kuşak orta kuşaktır. İklim, bitki örtüsü, hayvan ve in­san toplulukları bakımından yaşamaya el­verişlidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.