Eylemsizlik Momenti Nedir

Eylemsizlik Momenti Formülü, Eylemsizlik Momenti Nedir Konu Anlatımı

Eylemsizlik momenti, bir cismin dönel eylemsizliğinin, bir başka deyişle, belirli bir eksen çevresinde dönmekte olan bir cismin, dönme hızını değiştirmeye yönelik bir mo­mente (döndürme kuvveti) karşı koyma özelliğinin büyüklük ölçüsü. Dönme ekseni cismin içinde ya da dışında, sabit ya da hareketli olabilir. Ama eylemsizlik momen­ti (/), her zaman bu doğruya göre belirtilir ve cismi oluşturan tüm parçacıklarının küt­leleri ile bunlann eksenden uzaklıklarının karelerinin çarpımının toplamı olarak ta­nımlanır.

eylemsizlikmomenti Çizimde görülen çelik küreler, OQ çubuğuna C noktasından yerleştirilen AB kolunun uçlarına eklenmiştir. AB kolu­nun kütlesinin dikkate alınmaması ve her iki kürenin kütlesini (m) oluşturan parça­cıkların, OQ’dan r kadar bir uzaklıkta yoğunlaştığının varsayılması koşuluyla, ey­lemsizlik momenti olarak gösterilir. SI birimler sisteminde m kilogram ve I santimetre cinsinden verilir; bu durumda Fmn birimi kg-cm2 olur. Biçimi ancak matematiksel bir formülle tanımlanan bir cismin eylemsizlik momenti, çoğunlukla integral hesabıyla bulunur. Çizimdeki dis­kin OQ çevresindeki eylemsizlik momenti diskin önce bir dizi eş merkezli halkaya bölünmesi, ardından bunlann kütlelerinin bulunarak, bu kütlelerin OQ’dan olan uzaklıklarının kareleriyle çarpılması ve so­nunda bu çarpımların toplanması yoluyla, yani yaklaştırma yöntemiyle bulunur. Top­lama işlemi, integral hesabıyla kolayca yapı­labilir; böylece I=(mR2)/2 eşitliği elde edilir.

Biçimi matematiksel olarak tanımlanamayan bir cismin eylemsizlik momenti deney yoluyla elde edilebilir. Buna ilişkin yöntemlerden birinde, bir burulma sarkacının salı­nım periyodu ile asılı kütlenin eylemsizlik momenti arasındaki ilişkiden yararlanılır. Çizimdeki disk, O noktasından tutturulmuş bir OC teline asılmış olsaydı, büküldükten sonra bırakıldığında OC’nin çevresinde salı­nım hareketi yapacaktı. Tam bir salınım periyodu, telin sertliğine ve diskin eylemsiz­lik momentine bağlı olacaktı, eylemsizlik büyüdükçe uzayacaktı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.