Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Görevleri Nelerdir

Şimdilerde Taner Yıldız’ın başkanlık yaptığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevlerinin neler olduğunu sizlerle paylaşacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri şunlardır;

– Bir ülkenin uzun ve kısa dönemlerde gereksinim duyduğu enerji ve tabii kaynakları tespit etmek, aynı zamanda bunları tedarik edebilmek için gerekli politikaların belirlenmesini sağlamak, tüm programları yapmak,
– Enerji ve tabii kaynakların ülkeye fayda sağlamasına yardımcı olmak, bu konudaki teknik meseleleri ve ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurmak, tüm bunlara ilişkin araştırmalar yapmak, bu kaynakların işletilmesini sağlamak, geliştirmek, değerlendirmek, kontrolünü ve muhafazasını sağlamak,
– Enerji ve doğal kaynaklara ilişkin plan ve projeleri hazırlamak,
– Enerji ve doğal kaynakların değerlendirilmesine ilişkin arama, tesis kurma, işletme ve yararlanma haklarını sağlamak,
– Bu tür kaynakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak gibi kuralları işletmek, bunların sicillerini tutmak ve bunları korumak,
– Kamu ihtiyaçlarına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım gibi çalışmalarını yürütmek,
– Enerji tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerini yapmak,
– Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynakları ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını gerçekleştirmek,
– İşletme ve yatırım programlarını araştırarak onaylamak ve yıllık çalışmalarını koordine etmek,
– Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemleri denetlemek,
– Enerji kaynaklarıyla ilişkili verileri derlemek ve konuyla ilgili çalışmaları yapmaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.