Enerji Tasarrufu Haftası İle İlgili Yazı

Enerji Tasarrufu Haftası Hakkında Bilgi, Enerji Tasarrufu Haftası İle İlgili Yazılar

Enerji Tasarrufu Haftası

(Ocak Ayının 2. Haftası)

İş yapabilme gücüne enerji diyoruz. İnsanların iş yapabilmek için kullandıkları ilk enerji kaynakları, kasları olmuştur, Daha sonra­ları insanlar, hayvanların kas gücünden yararlanmışlardır. Ancak hem insan, hem de hayvan yorulunca dinlenmek zorunda kalı­yorlardı. Bunun üzerine insanlar, sürekli enerji sağlayan yeni güç kaynakları aramaya başladılar. İlk olarak akarsuların önüne çark koydular. Daha sonra rüzgar gücünden yararlandılar ve yel de­ğirmenini kullanmaya başladılar, Daha sonraları ise çeşitli güçlerden yararlanıp makineler yaparak çağımızda kullandığımız tek­nolojiye ulaştılar. Kısaca, günümüzdeki uygarlığın çok büyük bir kısmını enerjiye borçluyuz, Ancak en önemli sorun, gerekli enerji­yi nereden elde edeceğiz? sorusuna cevap aranmaktadır.

enerjitasarrufuhaftasi

Günlük yaşamda kullandığımız makineleri çalıştırmak için ge­rekli olan enerjiyi şu kaynaklardan elde ederiz:

  1. Su
  2. Güneş
  3. Elektrik
  4. Kömür
  5. Petrol

Bu enerji kaynaklarından elektriği kendimiz üretiriz . Sudan ve Güneş ışığından ise doğal enerji olarak yararlanırız.

Günümüzde her makine enerji ile çalışmaktadır. Televizyon, bilgisayar, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrik süpür­gesi, vapur, tren, otobüs, otomobil, uçak vb., çalışmak için ener­jiye ihtiyaç duyar. Bu enerjilerin bir kısmını ülkemizde üretiyoruz, Ancak büyük bir kısmını başka ülkelerden alıyoruz, Bu enerji kay­naklarının en önemlisi petroldür. Petrolü başka ülkelerden dövizle satın alıyoruz. Dışarıdan satın aldığımız enerji kaynakları yurt eko­nomisini olumsuz etkilemektedir. Yurt ekonomisinin düzelmesi için enerji kaynaklarımızı tutumlu bir biçimde kullanmalıyız. Enerjinin yetersizliği veya yok olması, üretimin düşmesine ve yurt ekonomi­sinin günlük yaşantımızın zora girmesine neden olacaktır. Enerji tasarrufu, sınırlı olan enerji kaynağının verimli olarak kullanılmasıy­la mümkün olur. Enerjinin verimli kullanılmasındaki temel amaç ise en az enerji ile en çok işi yapmaktır.

Enerji kaynaklarını tutumlu kullanarak hem evimizin ekonomi­sine hem de yurt ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz, Bunu ger­çekleştirmek için evimizde gereksiz enerji tüketimini önlemeliyiz. Boşa yanan ampulleri söndürmeliyiz. Radyo, televizyon, bilgisa­yar ve diğer elektrikli aletleri gereksiz yere çalıştırmamalıyız. Bozu­lan muslukları onarmalıyız. Kış mevsiminde kapı ve pencere yalı­tımlarına özen göstermeliyiz. Soba ve kaloriferleri bizi ısıtacak ka­dar yakmalıyız. Hiç kimse, “Benim param var, istediğim kadar enerji tüketirim,” diyemez, Bilinçsizce enerji kullanmak, enerji sa­vurganlığı yapmak bizi ve ülkemizi yoksulluğa götürür. Vatanı sevmenin ön koşullarından biri enerji savurganlığını önlemektir,

Ülkemizde enerji kaynaklarının tutumlu ve bilinçli tüketiminin yapılmasını sağlamak için ocak ayının ikinci haftasında pazarte­si günü ile başlayan haftayı Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlu­yoruz.

Hafta süresince yurdun her tarafında enerji tasarrufu ile ilgili açık oturumlar ve toplantılar düzenlenir. Radyo ve televizyonlar­da enerji tasarrufu ile ilgili programlar; gazetelerde konunun öne­mini içeren yazılar yayınlanır. Okullarda enerji kaynaklarını tu­tumlu, verimli ve bilinçli kullanmanın önemi açıklanır. Alınacak ön­lemleri açıklayan yazılar ve şiirler okunur, resimler, afişler asılır. Öğ­rencilere enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanılmasının insan gele­ceğine yapacağı olumsuz etkiler anlatılarak enerjinin gereği ka­dar ve bilinçli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapılır.

Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili yazı ve Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili bilgi hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

6 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.