El Biruni Hayatı Kısaca Özet

El Biruni’nin Hayatı Kısaca, Biruni Hayatı Özet

El Biruni Hayatı ve Eserleri

Hazerm’de 5 Eylül 973’de hayata gelmiştir. İsminin tam hali Ebu Reyhan Muhammed Bin Ahmed El-Biruni’dir. Büyük bir islam alimidir ancak bazı kaynaklarda soyunun Türklere dayandığı söylenmektedir.

Bugün İran topraklarında olan Rey kentinde kısa bir zaman yaşamış, sonra Cürcan’da Şems el Maali Kabus’un sarayında yaşamıştır. Saray daha sonra Gazneli Mahmut tarafından işgal edilince Gazneye geçmiştir. Gazneli Mahmut’un hindistana düzenlediği seferlere katılarak buradaki alimlerin gözüne girer. Hindistan işgal edilince burada Nendene kentinde bilimle ilgili araştırmalarına devam eder. Buradan sonra Gazneye döner ve ölene kadar kaldığı şehir Gazne olur.

180’i aşkın eseri vardır ancak günümüze 27 tanesi ulaşabilmiştir. Matematik, astronomi, tarih ve coğrafya alanlarında çalışmalar yapmıştır.
El Biruni din ile devlet işlerinin karıştırılmasına karşı çıkardı ve tek tanrı görüşüne sahipti. Ayrıca bir bayana sezaryen ile doğum yaptırmış, bitkilerin kullanım alanları ve faydalarıyla ilgili bir çok eser oluşturmuştur. Büyük çalışmaları ve eserlerinden dolayı yaşadığı döneme Bruni Çağı denmiştir.
Gazni’de hayatını kaybetti öne sürülmektedir ve tam tarihi bilinmemektedir.

El Biruni Eserleri: El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye, El-Kanûn’ül-Mes’ûdî, Kitâb’üt-Tahkîk Mâ li’l-Hind, Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet’il-Mesâkin, Kitâbü’l-Cemâhir fî Mâ’rifet-i Cevâ-hir, Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti’t-Tencîm, Kitâbü’s-Saydele fî Tıp

45 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.