Düziçi Nereye Bağlı

Düziçi Nerede

Düziçi, Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü yaklaşık 540 knr olan Düziçi ilçesi kuzey ve kuzeydoğuda Kahramanmaraş ili, doğuda Bahçe, güneyde Osmaniye, batıda da Ka­dirli ilçeleriyle çevrilidir. İlçe topraklan Kadirli ve Kahramanmaraş’ la sınırlarım çizen Ceyhan Irmağının suladı­ğı geniş ve verimli düzlüklerden oluşur. Sabun Suyu ilçenin ortasındaki Haruniye Ovasındaki suların bir bölümünü Ceyhan’a taşır. İlçenin doğu kesimini Amanos Dağla­rının kuzey uzantılarıyla engebelendirir. Aslantaş Baraj Gölünün bir bölümü ilçe sınırlan içindedir.

Düziçi Tarihi

Düziçi 1980’e değin Haruniye adıyla Adana’nın Bahçe ilçesine bağlı bir bucaktı. Haruniye kasabası ve güneyindeki Hacılar köyü, 1950 sonrasında Çukurova’da pamuk üretiminin gelişmesiyle önemli ölçüde göç almaya başladı. Sonraki yıllarda Adana ili içinde en hızlı büyüyen yerleşmeler arasın­da bulunan Haruniye ile Hacılar, sonunda birleşerek tek bir kent durumuna geldi. 1980’de Haruniye-Hacılar kentinin nüfusu, ilçe merkezi olan Bahçe’nin nüfusundan fazlaydı. Haruniye bucağı, 1980 sonrasında Bahçe ilçesinden ayrılarak Haruniye-Hacılar kenti merkez olmak üzere Düziçi adıy­la ilçe yapıldı.

ilçe ekonomisi tanmsal ağırlıklı bir yapı gösterir. En önemli ticari ürün, pamuğun yerini alan yerfıstığıdır. Ayrıca buğday, arpa, mısır gibi tahıl türleri ile az miktarda turunçgil yetiştirilir. İlçenin kuzeyinde, Ceyhan İrmağı kenarında bulunan Haruni­ye Kaplıcası’nın kaynağı bir mağaranın içindedir. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı’ nin doğu kesimi ilçe sınırları içinde kalır. İlçedeki başlıca tarihsel yapılar antik Gin- darus kenti, Seman ve Haruniye kaleleridir. Hacılar’daki Gindarus kenti Hitit dönemin­de kurulmuş, daha sonra Asur, Pers, Selev- kos ve Roma egemenliğinde kalmıştır. Kent kalıntıları Hacılar köyünün kuzey ve batısı­na yayılmış durumdadır. Gene Hitit yapısı olan Seman Kalesi kalıntıları Gindarus’un kuzeydoğusunda yer alır. Yıkıntı durumun­daki Haruniye Kalesi 8. yüzyılda Harun Reşid’in komutanlarından Ferec tarafından yaptırılmıştır.

Düziçi Belediyesi 1954’te kurulmuştur. Düziçi Nereye Bağlı Konusunda bilgi verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.