Duyumsamazlık Nedir

Duyumsamazlık Nedir

Duyumsamazlık, apati (Yunanca apathe- ia: “duygusuzluk”) olarak da bilinir,’ Stoacı felsefede, özellikle acı, korku, arzu ve haz gibi duygu ve tutkulardan (pathos) bütünüy­le kurtulmuş olma durumu. Bu öğretilerin ilk belirtilerine İÖ 4. yüzyılın ikinci yarısın­da Kyniklerde rastlanır; ama her türlü pathos’un bütünüyle yok edilmesini açık biçimde savunan ilk düşünür Kitionlu Zenon’dur (İÖ 335-263). Stoacıların, ya insa­nın durumuna duyarsız ya da açıkça budala oldukları yönündeki eleştirilere karşı, daha sonraki bazı Stoacılar iyi ve kötü pathos ayrımını ortaya attılar.

Oysa ilk Stoacılar, iyi ve kötü tutkular arasında bir orta yol bulmaya çalışan Aristotelesçilerden de, bir eylemi değerlendirmede tek ölçütün doğru seçilmiş zevk olduğunu öne süren Epikuros- çulardan da ayrılarak her türlü pathos’u yadsıyorlardı. Örta dönem (İÖ 2. ve 1. yy) Stoacıların en önemlilerinden Panaetius ise duyumsamazlık düşüncesine bütünüyle kar­şı çıktı ve Aristotelesçi “orta yol” görüşünü yeniden gündeme getirdi; ayrıca Seneca gibi, bazı dünya nimetlerinin de arzuya değer olabileceğini öne sürdü.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.