Doğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir

Doğu Anadolu Bölgesi ekonomik faaliyetlerinin neler olduğunu kısaca açıklayacağız.

Doğu Anadolu Bölgesi; sanayi sektöründe gelişmemiş bir bölgedir. Bölgede yaşam süren halk geçimini, hayvancılık ve tarım  ile sağlar. Erzurum- Kars Bölümü hayvancılık koşullarına en uygun yerdir. Burada standardı yüksek sığırlar yetişir.Aynı zamanda pek çok küçükbaş hayvan beslenir.

Bölgede sebze için elverişli tarım alanı yüzde on civarındadır. Genelde tahıl tarımı için uygun koşullara sahiptir. Bunun haricinde baklagiller, şeker pancarı, meyve, sebze, pamuk ve tütün de yetiştirilir.

Bölgede kurulu fabrikalar; pamuklu dokuma, iplik, şeker, süttozu, un, peynir, yem, sigara ve çimento fabrikaları ile et fabrikalarıdır.

Bölge madenleri ve yer altı kaynaklarıyla zengindir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Afşin ve Elbistan’da linyit, Hekimhan ve Divriği yörelerinde bakır, Guleman yöresinde krom, Maden yöresinde bakır, Keban ve Baskil yöresinde de gümüşlü kurşun yatakları bulunmaktadır. Bu madenler bölgeye önemli kaytkı sağlamaktadır. Aynı zamanda enerji kaynaklarından olan Keban ve Karakaya hidroelektrik santrali ile Afşin- Elbistan termik santralları da bölgeyi geliştiren kaynaklardandır.  Özellikle Keban santrali tüm Türkiye enerji üretiminin tek başına %25’ini sağlamaktadır.

6 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.