Doğu Akdeniz Uygarlıkları Hakkında Bilgi

Doğu Akdeniz Uygarlığı; Fenikeliler ve İbraniler olmak üzere iki medeniyetten meydana gelmiştir.

FENİKELİLER

 • Fenikeliler Sami ırkındandır ve Suriye – Lübnan Akdeniz kıyılarında kurulmuşlardır.
 • Fenikelilerin yaşadıkları bu bölge tarım faaliyetlerine elverişsizdi bu nedenle de deniz ticaretine yönelmişler ve bir çok ticaret kolonisi kurmuşlardır. En ünlü kolonileri ise “Kartaca”dır.
 • Fenikeliler kolonileri sadece bir ticaret aracı olarak görüyorlardı ve bu nedenle de vatan olarak görüp sahip çıkmamışlardır bunun sonucunda da Fenikelilerin kolonilerini İyonlar ve Yunanlılar almıştır.
 • Doğu Asya, Ön Asya ve Akdeniz uygarlıkları arasında kültürel etkileşimin meydana gelmesini sağlamış olan bir medeniyettir.
 • Güçlü bir siyasi örgütlenmeleri olmayan Fenikeliler zamanla Mısır, Pers, Asur, Yunan ve Roma’nın egemenliğine girmişlerdir.
 • Fenikelilerin tarihe katkıları ise; Mısır’dan aldıkları yazıyı geliştirip Latin alfabesinin temelini oluşturan ilk alfabeyi bulmuşlardır.
 • Çok tanrılı inanca sahip olan Fenikeliler, aynı zamanda mimari alanında da kendilerini geliştirmişlerdir ve şehirlerin etraflarını surlarla kaplamışlardır.
 • Fenikeliler, cam ve fil dişi işlemeciliğinde ilerlemiş olan bir medeniyettir.

İBRANİLER

 • İbraniler, Sami ırkındandır ve bununla birlikte günümüzdeki İsraillilerin atalarıdır.
 • Milattan Önce 2 bin yıllarının başında Filistin’de devlet kurmuşlardır ve Hz. Davud zamanında Kudüs’ü ele geçirip devletin başkenti yapmışlardır.
 • Hz. Süleyman döneminden sonra İbraniler; İsrail ve Yuda (Yahudi) olarak iki gruba ayrılmıştır.
 • Tarih boyunca ilk tek tanrı inanca İbranilerde rastlanmıştır. “Musevilik” adı verilen bu dinin sadece İbranilere gönderildiğine inanılmıştır bu nedenle de bu din diğer uygarlıklara yayılmamıştır.
 • Milli tarihleri dini inançları etrafında şekilleniyordu ve dinleri de yayılmadığından dolayı Yahudiler milli kimliklerini her coğrafyada korumuşlardır.
 • İbranilerin en önemli mimari eseri “Süleyman Mabedi“dir. (Mescid-i Aksa)

Doğu Akdeniz Uygarlığı Hakkında Bilgi Verdiğimiz Yazımız Hakkındaki Yorum ve Sorularınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.