Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Nelerdir

Atatürk ilke ve inkılaplarından biri olan Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini kısaca açıklayacağız.

Cumhuriyetçilik; ulusçu, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu bir yönetim benimseyen idare ilkesidir. Halk; doprudan hissettiği düşüncelerini, bizzat veya toplu bir şekilde yasalar eşliğinde açıklayabilmelidir. Cumhuriyetçilik ilkesi vatandaşa bu özgürlükleri tanıyan bir ilkedir. Halk; bu ilke sayesinde kendini yönetecek hükümetide bizzat kendisi seçebilme hakkını kazanmıştır. Yani halk; kendi kendinisini artık yönetilme konumuna gelmiştir.

İşte Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri şunlardır;

– Bu ilke halkın egemenliğini benimser.
– Demokratik bir ilkedir.
– Seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara tanındığı bir ülkedir.
– Hükümet ile millet sıkı bir iletişim halindedir.
– Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddesi olma özelliğini taşır.
– Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması gibi olaylar bu ilkeye dayandırılarak gerçekleştirilmiştir.
– Halkin kendi kendisini yönetmesi biçiminde uygulamaya konulmuş bir ilkedir.
– Çok partili sistemi benimser.
– Hükümetlerin seçim sonucu iş başına gelemsini savunur.
– Egemenlik halka aittir.
– Yasa koyucu meclis halk tarafından seçimle belirlenir.
– Seçimlere kimse sınıf, renk, dil, din ve ırk gibi ayrımlar yapılmadan her Türk vatandaşına açıktır.

3 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.