Çevre Kirliliği Nedir Türleri Nelerdir

Bu yazımızda insanlığın genel sorunlarından biri olan çevre kirliliğinin ne olduğuna ve türlerine kısaca değineceğiz.

Çevre Kirliliği; doğadaki bazı madde veya enerjinin doğal yollarla birikmesi ve bu birikintilerin çevreye katılmasına verilen addır. Çevre kirliliği, özellikle 20.yüzyıldan sonra hızla yükselen nüfus, ulaşım, sanayinin gelişmesi ve kapitalizm anlayışı yüzünden doğa kirletilmeye başlanmıştır

Çevre kirliliği doğanın kendine özgü özellikleri bakımından türlere ayrılmıştır. Bunlar; fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerdir. Çevre kirliliğinin türleri ise şu şekildedir;

– Fiziksel Kirlenme; Çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın fiziksel niteliklerinin bütününün yada herhangi bir kısmının insan, hayvan ve bitkilerin anatomisini yıpratması biçiminde kendini gösterir. Mesela; bazı fabrikaların atıklarını akarsu ve göllere akıtmaları ve yine erozyon nedeniyle toprakların göl ve denizlere birikmeside bu tür bir kirliliğe örnektir.

– Kimyasal Kirlenme; Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın kimyasal niteliklerinin canlıların yaşamsal faaliyetlerini kötü şekilde etkileyen kirlilik türüne verilen addır. Mesela; bazı fabrikaların katı ve sıvı biçimdeki atıklarının elverişli tarım arazilerine veya akarsulara atılmsı bu tür bir kirliliğe örnek verilebilir.

– Biyolojik Kirlenme; Çevreyi meydana getiren toprak, hava ve suyun farklı bakteriler yüzünden kirlenmesi ve yapısının yıpranması sonucu meydana gelen kirlilik türüdür Mesela; tarım alanlarının su ihtiyacının kanalizasyon suyu yardımı giderilmesi ve bunlarında göl ve denizlere iletilmesi bu tür kirliliğe örnek verilebilir.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.