Çatalcalı Ali Efendi Hayatı

Çatalcalı Ali Efendi Kimdir, Çatalcalı Ali Efendi Hayatı

Ali Efendi (ÇATALCALI) (d. 1631, Çatalca – ö. 19 Nisan 1692, Edirne), Osmanlı Devleti’nin 43. şeyhülislamı. Fetvalarının toplandığı Fetavâ-yı Ali Efendi adlı yapıtı uzun yıllar medreselerde kaynak kitap olarak kullanılmıştır.

Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi’ nin yanında öğrenim gördü. 1669’da Sadra­zam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nm Girit seferine ordu kadısı olarak katıldı. Sefer dönüşü Selanik, ardından da Mısır kadılığı­na getirildi. 1670-74 arasında Rumeli kazas­kerliği yaptı. Şubat 1674’te şeyhülislamlığa atandı. Bu dönemde savaşlarda Osmanlı Devleti’nin uğradığı yenilgilerin IV. Mehmed’in savaş sırasında av peşinde koşması­na bağlanması ve Ali Efendi’nin padişahı bu konuda uyarmaması, ulema arasında Ali Efendi’ye karşı tepkiye yol açtı. 1686’da Budin’in yitirilmesi üzerine IV. Mehmed, kendisine danışmak için Ali Efendiyi sara­ya çağırdı. Ama Ali Efendi ulemanın kendisine karşı olduğunu öne sürerek bu çağrıya uymadı. Bunun üzerine 1686’da görevden alınarak önce Rodos’a, ardından da Bursa’ya sürgüne gönderildi. 1692’de Padişah II. Ahmed tarafından ikinci kez şeyhülislamlığa getirildiyse de göreve başla­dıktan 40 gün sonra öldü.

Verdiği fetvalar Kefeli Salih Efendi tara­fından Fetavâ-yı Ali Efendi (1893-94, 2 cilt) adıyla derlenmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.