Bağdaştırma Nedir Örnekleri

Paragrafta Bağdaştırma Nedir, Bağdaştırma Örnekleri ve Konu Anlatımı

Bağdaştırma

♦           En az iki sözcüğün yeni bir anlam ifade edecek biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan söz gruplarına bağdaştırma denir. Dilde yaygın olarak birbiriyle ilişkili sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bağdaştırmalara alışılmış bağdaştırma, birbiriyle uyuşmayan sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan günlük dilde kullanılmayan bağdaş­tırmalara alışılmamış bağdaştırma denir. Örneğin “dağın yüceliği” alışılmış bir bağdaştırma iken “dağın derinliği” alışıl­mamış bir bağdaştırmadır. Yine “kilometrelerce yol” bağdaş­tırması alışılmışken “kilometrece özgürlük” alışılmamış bir bağdaştırmadır.

♦           Alışılmamış bağdaştırmalara özellikle şiirde yer verilir ve alışılmamış bağdaştırmalar, Türk şirinin önde gelen özelliklerinden biridir. Alışılmamış bağdaştırmalarla şair; duygularını en iyi biçimde anlatmayı, okuyucuyu, dinleyiciyi şaşırtmayı, etkilemeyi ve onların zihninde yeni tasarılar oluşturmayı hedefler

Kurudu artık otlar

Bitmiyor tazeleri

Birikinti sularda

Yaprak cenazeleri

Yukarıdaki dörtlüğünün son dizesinde “cenaze” göstergesinin duygu değerini, sonbaharın hüznünü hissettirecek biçimde “yaprak” göstergesine aktarılarak “alışılmamış bağdaş­tırma” oluşturulmuştur.

Aşağıdaki bağdaştırmaların “alışılmış bağdaştırma” mı “alışılmamış bağdaştırma” mı olduklarını belirtiniz.

♦           Denizin pencereleri: ……………………………………………..

♦           Kanımızın akışından: …………………………………………..

♦           Zavallı üçgen:                    ……………………………………

♦           Senin ağustos çeşmeleri yüzün:……………………………….

♦           Evin göğü: ……………………………….

♦           Güzel laflı İstanbul: ……………………………………………..

♦           Sınıfın duvarları:

♦           Kelimelerin dalları: ……………………………………………….

♦           Evin tavanı:

♦           Kanımızın gürültüsünden: ……………………………………..

♦           Bir çakıl taşı gülümseyişi:………………………………………

♦           Yılın son günleri:                             ………………………..

♦          Uçurum gözlü sevgilim:                             ………………………..

Paragrafta Anlatımda Bağdaştırma Konu Anlatımı ve Bağdaştırma Örnekleri Verdik.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.