Ayıplı Mal Nedir İadesi Nasıl Yapılır

Ayıplı Mal Nasıl Olur , Ayıplı Mal Nedir

Ayıp, satılan bir malın maddi ya da hukuk­sal niteliğinden doğan, onun ekonomik değerini ya da ondan beklenen yaran azal­tan ya da tümüyle ortadan kaldıran durum. Satılan mal kusurlu ise ya da mülkiyeti satıcıdan başka bir kimseye aitse, ayıplı mal sayılır. Birinci halde maddi, ikinci halde de hukuksal bir durum söz konusudur. Ayıplı Mal Hukuki Sorunları, Ayıplı Mal iadesi …

Ayıplı mallara ilişkin hukuksal düzenlemeler Borçlar Kanunu’nda (BK) ve Türk Ticâret Kanunu’nda (TTK) yer alır. Bu düzenlemele­re göre satıcı, satılan malda bulunduğuna söz verdiği nitelikleri alıcıya karşı garanti (ayıba karşı tekeffül) etmiş olduğu gibi, maddi ya da hukuksal bir nedenle, satılanın değerini ya da ondan beklenen yaran ortadan kaldırıcı ya da önemli ölçüde azaltıcı sakatlığı bulunmadığım da garanti etmiş olur. Satıcı bu sakathkların varlığını bilmese bile, onlardan sorumludur (BK m. 194). Alıcı teslim aldığı malda satıcının garantisi altında bulunan açıkça belli bir sakatlık (açık ayıp) görürse, bunu iki gün içinde satıcıya bildirmek zorundadır (TTK m. 25/3). Bunu yerine getirmezse satılanı ayıplı haliyle kabullenmiş sayılır. Bazen satılanda, teslim sırasında olağan bir gözden geçirmeyle saptanamayacak bir sakatlık (gizli ayıp) bulu­nabilir. Yasa, alıcıya bu gibi haller için sekiz günlük bir gözden geçirme süresi tanımıştır (TTK m. 25/3). Alıcı haklarını korumak için, malın ayıplı olduğunu bu süre içinde satıcıya bildirmelidir. Bildirmezse, satılan bu sakatlıkla birlikte kabul edilmiş sayılır (BK m. 198/3). Bununla birlikte, alıcıyı aldatmış olan satıcı, satılandaki sakatlığın kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz (BK m. 200).

Satıcının garantisi altındaki satıla­nın sakatlığı anlaşıldığı zaman, alıcı dilerse satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildire­rek satımın bozulması, dilerse onu alıkoyup değerindeki eksiklik karşılığının satış para­sından indirilmesi isteğiyle dava açabilir (ayıp davası; BK m. 202). Satılanın, miktarı belirli benzerli nesnelerden (misli şeyler­den) olması durumunda, alıcı dilerse sözleş­menin bozulmasını ya da satış parasının indirilmesini istemeyip satılanın ayıplı olma­yan benzeriyle değiştirilmesi isteğiyle dava açabilir. Satılanın, sakatlık yüzünden yok olması ya da zarara uğraması, satımın sakatlık dolayısıyla bozulması davasına en­gel olmaz (BK m. 204). Satıcı daha uzun bir süre için garanti etmemişse, sakatlığa karşı garantiden doğan her türlü dava, satılanın alıcıya tesliminden başlayarak bir yıl geçme­siyle zaman aşımına uğrar. Satıcı alıcıyı al- datmışsa, bu bir yıllık zaman aşımından yararlanamaz (BK m. 207). Borçlar Kanunu’nun öngördüğü bir yıllık dava zaman aşı­mı süresi, tüccarlar arasındaki ticari satışlar­da altı aydır (TTK m. 25/4). Ayrıca,ayıplı mal daha önce sigorta edilmiş bulunuyorsa, sözleşmeyle tersi kararlaştırılmış olma­dıkça, sigortacı malın ayıbından doğan za­rarları ödemek zorunda değildir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.