Atatürk’ün Siyasi Alanda Yaptığı İnkılaplar Nelerdir

Atatürk’ün siyasi alanda yapmış olduğu inkılapların neler olduğunu sizler için araştırdık.

Türk inkılapları sayesinde millî bağımsızlığın kazanılması hedeflenmiştir. Türk inkılapları içinden en çok siyasi ve idari inkılâplara öncelik tanınmıştır. Siyasi alanda yapılan inkılapların başında padişahın iradesine bağlı olan kurumların meydana getirdiği saltanat sistemi kaldırılması gelir. Ardından Türk Milletin istek, arzu ve gereksinimlerini karşılamak için millî egemenlik anlayışını esas alan cumhuriyet sistemi ilan edilmiştir. Cumhuriyet sistemi ile idari yapılanmada tamamen değişmiştir. Bu konuda pek çok kanun çıkarılmış ve milli egemenlik, bağımsızlık esas kılınmıştır.

– 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın kaldırıldı.
– 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.
– 3 Mart 1924 tarihinde Halifelik kaldırıldı.
– Yeni türk Devleti için yeni anayasa çıkarılmıştır.
– İlk anayasanın kabulünden evvel anayasa niteliği taşıyan pek çok kanun yürürlüğe girmiştir.
– 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye adı verilen anayasa çıkarılmıştır.
– 20 Nisan 1924 tarihinde eski anayasa kaldırılmış ve yerine yeni anayasa kabul edilmiştir.
– Çok partili sisteme geçiş için rejim denemeleri yapılmıştır.
– TBMM’de çeşitli grupların ortaya çıkmıştır.
– Müdafa-I hukuk Grubu’nun kurulum göstermiş. Ardından bu grup Halk fırkası adını alarak TBMM’ye girmiştir.
– Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası kurulmuştur.
– Şeyh Sait İsyanı cereyan etmiş ve bu nedenle fırka kapatılmıştır.
– Atatürk’e süikast girişiminde bulunulmuş ve canına kast edilmiştir.
– Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ve çok partili sisteme geçilmiştir.
– Menemen Olayı cereyan etmiştir. Bu olay dindirilmiş ve etkileri silinmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.