Anayasa İlkeleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belli başlı ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler “Cumhuriyetin nitelikleri” başlığı altında belirtilmiştir.

Anayasanın İlkeleri:

  • Atatürk İlkelerine Bağlı Devlet İlkesi: Kurtuluş savaşının sona ermesinin ardından Türk milleti ırkçı olmayan, barışçıl, insancıl bir yapı olarak gelişmiştir. Bu ilkeye göre ise; Atatürk milliyetçiliği, ırk, din, dil ayrımı yapmadan, vatan ve milletin bölünmez bir bütün olduğunu bilen, Türk Devletine kopmaz bir vatandaşlık bağı ile bağlı olan her vatandaşın Türk olarak kabul edileceği görüşü temel alınmıştır.
  • Demokratik Devlet İlkesi: Halkın devlet yönetimi üzerinde söz hakkına sahip olmasını ön gören bir ilkedir. Bu ilke kapsamında devleti yönetecekler olan organlar, milletvekilleri ya da yöneticiler doğrudan ya da dolaylı olarak millet tarafından seçilmektedir.
  • Hukuk Devleti İlkesi: Devlet ve toplum bir takım hukuk kurallarına dayanarak yönetilmektedir. Bu hukuk kuralları vatandaşların hak ve sorumlulukları için adeta bir güvenlik sistemi özelliği taşımaktadır.
  • Laik Devlet İlkesi: En basit açıklaması ile devletin yönetim işleri ile din işlerini ayrı bir şekilde yürütmektir. Yani devlet işleri ayrı bir devlet organı ile yürütülürken din işleri de ayrı bir devlet organları ile yürütülmektedir.
  • Sosyal Devlet İlkesi: Sosyal devlet, vatandaşlarının asgari bir düzeyde yaşam sağlayabilmesi ve onlara gerekli şartları sağlar ve vatandaşlarının refah derecesini yükselmeyi kendisine bir görev olarak benimsemiştir.
  • İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi: Devleti meydana getiren vatandaşların hak ve özgürlükleri devlet eli ile bir takım anlaşmalar ve sözleşmeler ile koruma altına alınır ve her bireye eşit hak ve özgürlükler tanınır.
  • Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Bir devletin hukuk devleti özelliklerini taşıyabilmesi için kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması kaçınılmaz bir gerçektir. Kuvvetler ayrılığı demek ülkedeki yasama, yürütme ve yargı işlemlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yürütülmesi demektir.

Anayasa İlkeleri Nelerdir Hakkında Yorum ve Görüşlerinizi Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.