Anadolu Medeniyetleri ile İlgili Sorular ve Cevapları

Aşağıda Anadolu medeniyetleri ile ilgili sorular ve cevapları kısaca olarak ele alacağız.

Anadolu coğrafyası tarih boyunca birçok uygarlığın hüküm sürdüğü ve hakimiyet oluşturarak uzun yıllar varlığını devam ettirdiği topraklar olmuştur. Bu nedenle Anadolu toprakları Medeniyetler Beşiği olarak bilinmektedir. Hazar’dan Ege denizine kadar geniş bir coğrafya düzleminde her dinden ve her milletten insanlar uzun yıllar Anadolu’yu yurt edinmiştir.

Anadolu topraklarında uzun yıllar büyük imparatorlukların varlık sürdürmesi coğrafyanın insani ve beşeri ihtiyaçlar ve ilişkiler kurma açısından oldukça elverişli olmasıyla doğrudan ilgilidir. İklim, yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri, su kaynakları, yer altı zenginlikleri, bitki örtüsü gibi etkenler insanların Anadolu’yu mesken edinmesine izin vermiştir.

Anadolu Medeniyetleri ile ilgili sorular ve cevapları şu şekildedir:

*Anadolu’da yaşamış medeniyetler hangileridir?

-Hititler

-Urartular

-Asurlar

-Frigler

-Lidyalılar

-İyonlar

*Anadolu’da yaşamış imparatorluklar hangileridir?

-Hitit İmparatorluğu

-Pers İmparatorluğu

-İskender İmparatorluğu

-Bizans İmparatorluğu

-Osmanlı İmparatorluğu

*Anadolu dünya medeniyet tarihinde nasıl bilinmektedir?

Anadolu dünya medeniyet tarihinde Medeniyetler Beşiği olarak bilinmektedir.

*Anadolu’da medeniyetlerin kurulmasındaki etkenler nelerdir?

Coğrafyanın elverişli olması, su kaynaklarının varlığı, toprağın zengin özellikleri, yer altı kaynakları, iklim ve yeryüzü şekilleri olarak öne çıkmaktadır.

*Anadolu’nun kalkınmasında medeniyetlerin katkısı olmuş mudur?

Medeniyetlerin uzun yıllar devam eden hakimiyetleri Anadolu’nun birçok yerinde mimari ve kültürel iz bırakmalarını sağlamıştır.

Anadolu Medeniyetleri ile İlgili Sorular ve Cevapları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.