Ali Kuşçu Kimdir

Ali Kuşçu Hayatı, Ali Kuşçu Kimdir Kısaca

Ali Kuşçu’nun Hayatı ve Eserleri

Kuşçu lakabı ona Timur’un torunu Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olan babasından gelmiştir ve 15. yüzyılın en önemli matematik ve astronomi bilginidir. Semerkand’da doğan bu bilgin yine burada büyümüş ve Uluğ Bey de dahil olmak üzere Kadızade-i Rumi ve Gıyasüddin Cemşid el-Kaşi’nin de içinde bulunduğu önemli bilim adamlarından dersler almıştır.

Uluğ Bey’in haberi olmadan Kirman’a giden Kuşçu, öğrenimini tamamlamak istemiştir. Kirman’daki Hall el-Eşkal el-Kamer risalesini yazarak geri dönmüş ve bunu Uluğ Bey’e hediye etmiştir. Başlangıçta Ali Kuşçu’ya kızgın olan Uluğ Bey, risaleyi görünce yumuşamış ve onu takdir etmiştir.

Ali KuşçuSemerkand’a döndükten sonra Semerkand Gözlemevi müdürü Kadızade-i Rumi vefat etmiş ve Kuşçu da bu gözlemevinin başına geçmiştir. Zici’yi bu sayede Uluğ Bey’in yardımlarıyla tamamlamıştır. Uluğ Bey vefat edince Semerkand’dan ayrılarak Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yanına gitmiş ve Osmanlı ile Akkoyunlu arasında elçilik görevi yapmıştır.

Bu sıralarda Fatih Ali Kuşçu’ya İstanbul’da kalmasını ve hocalık yapmasını önerince Tebriz’e elçiliğini tamamlamak için gitmiş ve İstanbul’a tekrar gelmiştir. bilimi geliştirmek için bilim adamlarını bir araya toplama amacında olan Fatih bu duruma çok mutlu olmuştur ve bir heyeti Ali Kuşçu’yu karşılaması için göndermiştir. Bu heyette dönemin bilgini İstanbul kadısı Hocazade Müslihü’d-Din Mustafa ve diğer bilim adamları da bulunmaktadır.

Ali Kuşçu’ya İstanbul’da 200 altın maaş bağlanarak müderrislik görevi için Ayasofya’ya atanır. Burada eğitim programları hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir.

Astronomi konusunda kendini geliştirmiş olan Kuşçu, İstanbul’un enlem ve boylamlarını hesaplayarak Güneş saatleri yapmıştır. Medreselerde matematik dersi görülmeye başlanmasında büyük payı vardır  ve dersleri büyük rağbet görmüştür. O kadar beğeni toplamıştır ki dönemin matematik bilgini Sinan Paşa, öğrencisi Molla Lütfi’yi Ali Kuşçu’nun derslerini takip etmesi için görevlendirmiştir.

Astronomi ve matematik alanında yetkin bir bilim adamı olarak iki eser vermiştir. Bunlardan biri Fatih’e Otlukbeli zaferinden sonra sunması nedeniyle adı Fethiye olan astronomi kitabıdır. Bu eserin birinci bölümü gezegenlerin küre şekilleriyle ve hareketleriyle ilgilidir. İkinci bölümde yedi iklim ve Yer’in şekli ele alınmış, üçüncü bölümde ise Yer ile ilgili ölçüleri ve gezegenlerin birbirine olan uzaklıkları anlatılmıştır. Bu eser o dönem için büyük yankılar uyandırmış ve el kitabı niteliği almıştır. Bu kitap medreselerde astronomi öğretimi için daha önceki bilgilerin derlemesi şeklinde hazırlanmıştır.

Diğer önemli eseri ise Fatih’in adı için Muhammediye ismini verdiği matematik kitabıdır.

Ali Kuşçu Hayatı Özeti ve Eserleri Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.