29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı kısa ya da uzun fark etmez hazırladık aşağıdan okuyabilirsiniz özet olarak da alabilirsiniz size kalmış.

Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet yönetimi ulusun, egemenliği kendi elinde tuta­rak bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullan­dığı bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetiminde halkın seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu bir meclis ve meclisteki milletvekille­rinden oluşan hükümet vardır. Hükümetin başkanına başbakan, üyelerine de bakan denir. Devletin başında ise yine bu meclisin seçtiği cumhurbaşkanı vardır ve devleti yönetir. Cumhuriyet yö­netiminde milletvekili, bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanı se­çimle göreve gelir, Bu makamların hiçbiri babadan oğula geç­mez.

Yurdumuz, 1, Dünya Savaşı’ndan sonra düşmanlar tarafın­dan işgal edildi. Mustafa Kemal Atatürk, ulusumuza önderlik etti ve Kurtuluş Savaşı’mızı başlattı. Yaklaşık dört yıl süren acı ve zorlu bir mücadele sonunda, Kurtuluş Savaşı’mızı kazandık ve düşman­ları yurdumuzdan çıkarttık.

Mustafa Kemal Paşa, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken ülke yönetiminin ulusal egemenliğe dayanma­sı gerektiğini düşünüyordu, Böyle bir yönetimin adı da cumhuri­yet olacaktı.

Atatürk bu düşüncelerini arkadaşlarına açtı. Uzun uzun ko­nuştular. Atatürk’e göre bu ulus, bu devlet bir daha padişahlıkla yönetilemezdi. Türk ulusu kendi kendini yönetmeliydi.

Atatürk, yeni devletin yönetim biçimine karar vermişti. Bu yö­netim biçiminin adı cumhuriyetti. 28 Ekim 1923 günü akşam ye­meğinde bu düşüncelerini arkadaşlarına açtı, Onlara “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” dedi. Bu düşünce, yemektekiler ta­rafından coşkuyla karşılanıp benimsendi. Yemekten sonra Ata­türk, ismet Paşa ile bir yasa tasarısı hazırladı. Bu yasa tasarısı “Tür­kiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” şeklindeydi. Bu yasa tasarısı, Anayasa’mızın ilk maddesi olarak “Türkiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” cümlesiyle yerini aldı.

Atatürk’ün hazırladığı yasa tasarısı, 29 Ekim 1923 günü Mec- lis’te okundu ve oylandı. Yasa tasarısı, Meclis’teki milletvekilleri tarafından “Yaşasın cumhuriyet!” sesleriyle kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanlığı için yüz elli sekiz üye oy kullandı. Oyların tümünü de alan Ankara Milletvekili Mustafa Ke­mal Paşa, cumhurbaşkanı seçildi.

Yaşamını ulusunun geleceği için adayan bu büyük insan, se­çildikten sonra ölünceye kadar cumhurbaşkanı olarak yurduna hizmet etmeye devam etmiştir.

Bir ulusu yok olmaktan kurtaran Mustafa Kemal Atatürk, ulu­sunu çağdaş uluslar arasına katmak için de birçok devrim yap­mıştır. Bu devrimlerden bazıları şunlardır:

  • Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması
  • Halifeliğin kaldırılması
  • Kılık ve kıyafet devrimi
  • Dinî mahkemelerin kaldırılıp yeni mahkemelerin kurulması
  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  • Uluslararası ölçü, saat ve takvimin kabul edilmesi
  • Harf devrimi
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
  • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

Cumhuriyetin ilanından sonra, yurtta büyük bir kalkınma ça­lışması başladı. Yeni yollar, köprüler, barajlar, okullar, fabrikalar, hastaneler yapıldı. Yeni şehirler kuruldu. Yaşamın her alanında yenilikler kendini gösteriyor, savaşta yanmış, yıkılmış şehirler yeniden kuruluyordu.

Bu mutlu sona ulaşmak çok zor olmuştu. Bu uğurda birçok şe­hit verilmiş, iç ve dış düşmanlarla mücadele edilerek birçok sıkın­tı çekilmişti. Tüm bu uğraşlardan sonra cumhuriyet kurulmuştu. İş­te bu nedenlerden dolayı her yıl 29 Ekim gününü coşkuyla Cum­huriyet Bayramı olarak kutluyoruz. Bu günde Atatürk’ü ve şehitle­rimizi şükranla anarak bizlere emanet ettikleri cumhuriyeti ve yur­dumuzu sonsuza kadar yaşatıp daha da ileriye götüreceğimize söz veriyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Sözler :

/ Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fa­kat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

/ Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür. Cumhuriyet erdemdir.

/ Türk ulusunun yaradılış ve alışkanlıklarına en uygun düşen yönetim, cumhuriyet yönetimidir.

/ Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

/ Cumhuriyet idaresi faziletli, namuslu insanlar yetiştirir.

29 Ekim ile İlgili Yazı Bilgi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

19 yorum

  1. ya nekadar güzel şey herkesi bilgilendiriyor ben bile bilgilendim defterime yazcam bakalım öğretmen kesinlikle süper der teşekkürler hep böyle istiyorum sizden

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.