2014 PYBS Başvuru Kılavuzu ve Tarihleri

2014 Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı başvuruları, 2014 PYBS başvuru kılavuzu ve PYBS başvuru tarihleri belli oldu.

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavının başvuruları 17 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav tarihi ise 22 Haziran 2014. Sınav sonuçlarının ise 21 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor. Sınava 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar başvurabilecekler.  8. sınıfların ise başvuru yapacak fakat sınava girmeyecekler. Çünkü 8. sınıfların gireceği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının sonucu bu sınav için esas alınacak. Parasız yatılılık başvuruları ise 6-15 Ağustos’da alınacak ve yerleştirme sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar ile PYBS kılavuzuna Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adrsinden ulaşmak mümkün. Başvurular http://www.meb.gov.tr,  http://oges.meb.gov.tr veya http://e-okulmeb.gov.tr adreslerinden alınacak. 2014 PYBS başvuru kılavuzu yayınlandığında bu sayfada yer alacak.

pybseokul

Sınava Başvuru Şartları İse Şunlardır:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak
2. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatla belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak

3. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.
4.Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında  okuldan  tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
5. Maddi imkanlardan yoksun olmak. Bunun için ailenin 2013 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2014 Mali Yılı için tespit edilen 6 bin 150 TL’yi geçmemesi gerekiyor. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecek.
6. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2013 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak. Maddi imkanlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK-1)
Öğrencinin Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
a. Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2013 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
b. Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,
c. Aile  üyelerinin  T.C. kimlik numaraları beyanı eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekiyor.

2014 PYBS Başvuru Kılavuzu ve Sınav Başvurusu Tarihleri Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz.

2 yorum

MUSTAFA için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.