Son Yazılar

Gündem

Deneme Nedir

Bu sayfamızda deneme nedir sorusunun cevabını vererek deneme türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Herhangi bir konuda kesin kanıtlara dayanmadan yazılan düşünce yazılarına deneme adı verilmektedir. İlmi esaslara dayanmayan, ilmin çözemediği olaylar, insan hayatına hakim olan duygular, sevinç ve kederler, mutluluklar veya üzüntüler hakkında hayat tecrübelerinden faydalanarak anlatıldığı yazılardır. Yazar …

Read More »

Zamirler Kaça Ayrılır

Bu sayfamızda zamir nedir sorusuna cevap vererek zamir türleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. İsimlerin yerini tutan sözcüklere zamir adı verilmektedir. Zamirler ek halindeki zamirler ve sözcük halindeki zamirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca sözcük halindeki zamirleri de şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: *Kişi zamirleri: Bu zamirler altı tanedir: Ben, sen, o, …

Read More »

Sağlıklı Vücut İle İlgili Yazı

Bu sayfamızda sağlıklı vücudun faydaları hakkında bilgi vererek sağlık ile ilgili kompozisyon çalışmamızı paylaşacağız. Bir insanın sağlıklı olabilmesinin ilk şartı sağlıklı bir bedene sahip olmasıdır. Çünkü beden sağlığının yerinde olmaması hastalıkların oluşmasında etkili olan en önemli faktördür. Bu sebeple her insan sağlıklı bir yaşam için beden sağlığının yerinde olması için …

Read More »

Köy Seyirlik Oyunu Nedir

Bu sayfamızda köy seyirlik oyunu hakkında bilgi vererek seyirlik köy tiyatrosunun özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Köylüler uzun kış aylarında ve özellikle düğün, bayram gibi önemli günlerde eğlenmek ve vakit geçirmek için birtakım oyunlar ortaya koymuşlardır. Dramatik folklor ürünleri olarak kabul edilen köy tiyatroları doğaçlama bir şekilde sahnelenmektedir. Bu oyunların yazılı bir …

Read More »

Atasözü Nedir

Bu sayfamızda atasözü nedir sorusunun cevabını vererek atasözlerine örnekler vermeye çalışacağız. Atalarımızın yüzyıllar boyunca tecrübelerine dayanarak söylemiş oldukları sözlere atasözü adı verilmektedir. Atasözleri atalarımızın uzun hayat tecrübeleri sonucunda verdikleri hükümlerdir. Anlatılmak istenen düşünce kısa ve kesin bir şekilde dile getirilmektedir. Bu sözler nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Her toplumun …

Read More »

İstiare Nedir

Bu sayfamızda istiare nedir sorusuna cevap vererek istiare örneklerine yer vermeye çalışacağız. İstiare mecaz ile ilgili söz sanatlarından bir tanesidir. Bir benzetme hem benzeyen hem de kendisine benzetilen öğeleri bulunmaktadır. Bu benzetme öğelerinden yalnızca benzeyen ya da yalnızca kendisine benzetilen öğesi kullanılıyorsa buna istiare adı verilmektedir. İki tür istiare bulunmaktadır. …

Read More »

Teşbih Örnekleri

Bu sayfamızda teşbih nedir sorusuna cevap vererek teşbih örneklerine yer vermeye çalışacağız. Teşbih adı verilen söz sanatı aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesidir. Teşbih sanatının bir diğer adı benzetmedir. Bir benzetmede dört unsur bulunmaktadır. Bunlar benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatıdır. Ancak bir yerde …

Read More »

Kafiye Türleri Nelerdir

Bu sayfamızda kafiye nedir sorusuna cevap vererek kafiye türleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Mısra sonlarında eş görevli olan harf, ek ya da sözcüklere kafiye adı verilmektedir. Bu harf, ek ya da sözcükler eş görevli ise buna da redif adı verilmektedir. Kafiye türleri şunlardır: Yarım kafiye: Mısra sonlarında tek ses benzerliğine …

Read More »

Cinas Nedir

Bu sayfamızda cinas nedir sorusuna cevap vererek cinas sanatına örnekler vermeye çalışacağız. Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerle yapılan söz sanatına cinas adı verilmektedir. Cinas hem bir söz sanatı hem de bir kafiye türüdür. Cinasta mısra sonlarındaki kelimeler birleşik ya da ayrı yazılabilir. Aşağıda cinas örneklerine yer verilmiştir. Ah o …

Read More »

Ettirgen ve Oldurgan Fiil Ne Demektir

Bu sayfamızda ettirgen ve oldurgan fiil ne demektir sorusunun cevabını vererek ettirgen ve oldurgan fiillere örnek vermeye çalışacağız. Filler nesnelerine göre incelendiğinde geçişli ve geçişsiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ancak nesnesine göre fiillerde geçişli ve geçişsiz fiiller dışında bir de ettirgen ve oldurgan fiiller bulunmaktadır. *Ettirgen fiil: Geçişli fiillere …

Read More »