Son Yazılar

Eski Türklerde Kurultay Nedir

Bu yazımızda kısaca eski Türklerde kurultayın ne olduğunu ele alacağız.

Kurultay, Eski Türklerde devlet işlerinin yürütülmesinde hükümdara her konuda yardımcı olan kurumlardan biridir. Diğer ismi ise Toy’dur. Kurultay, devlet yönetiminin temelini oluşturan bir meclistir. Kurultayda devletin önde gelen isimleri yer alır. Bu kişiler devlet yönetiminde hükümdara tecrübeleri sayesinde fikir verirdi. Eski Türklerde birbirine önemli konularda danışmak, istişare etmek çok önemlidir.

Eski Türklerde kurultay ikiye ayrılırdı. Bunlar; küçük ve büyük kurultaydır. Küçük Kurultay; halkın önde gelen isimleri ile beylerin katıldığı kurultaydır. Boy’un ileri gelenleri ve beyler belli aralıklarla Boyla ilgili meseleleri görüşür ve istişare ederdi. Büyük Kurultay; beyler, yüksek dereceli devlet memurları ile halkın en önemli isimlerinden oluşan kurultaydır. Bu kurulda olanlar hükümdarın seçiminden, savaş ve barış ilanlarına kadar pek çok devlet işlerine karar verirdi. Bu kuruldakiler toplantıya katılmak mecburiyetindeydiler. Aksi takdirde devlete itaat etmiyor sayılırlardı.

Eski Türklerde kurultay sayesinde halk devlet yönetimiyle iç içe olurdu. Kurultay’ın en önemli görevlerinden biri de; Hakan’ın seçimi ve görevini yerine getiremediği zamanlarda görevden alınmasıydı. Kurultaylarda Hakan’ın sağ tarafında vezirler, beyler ve komutanlar bulunurdu. Sol tarafında ise halkın önde gelenleri ile memurlar yer alırdı. En küçük olaylar için dahi kurultay toplanır ve bir karar verirdi. Kurultayda alınan kararlar halka ilan edilirdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.